baggrund

Ghid practic, dacă lucrați în Danemarca

Dacă lucrați în Danemarca

Dacă sunteți în Danemarca pentru a lucra, aveți nevoie de un număr danez de identificare fiscală și de un card fiscal. Cel mai devreme puteți obține un număr danez de identificare fiscală și de un card fiscal cu o lună înainte de a începe să lucrați în Danemarca.

Se anexeaza, în copie, următoarele documente:

 • Toate paginile contractului sau confirmarea locului de muncă într-un singur fişier. Atât dumneavoastră cât și angajatorul dumneavoastră trebuie să fi semnat documentul.
 • Pașaport sau document național de identitate (față - verso) emis de o autoritate publică (numele, data și anul nașterii, sexul, cetățenia, locul nașterii, data expirării actului de identitate trebuie să reiasă din aceste documente.
 • Dacă sunteți rezident în Suedia, atașați o copie 1) a pașaportului sau 2) document național de identitate (față-verso) și certificatul suedez “personbevis".
 • Permis de ședere și de muncă (dacă nu sunteți cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene/al Spațiului Economic European)
 • Certificatul de căsătorie (dacă sunteți căsătorit). Pentru persoanele cu domiciliul in Suedia se anexează certificat de familie.

Obținerea unui card fiscal prin intermediul formularului digital

Dacă durata de ședere depășește trei luni

Dacă durata de ședere în Danemarca depășește trei luni, aveți nevoie de un număr CPR (cod numeric personal danez). Fiecare persoană din Danemarca are un număr CPR, care este esențial în ceea ce privește contactul cu autoritățile daneze. În cazul în care sunteți cetăţean al unui stat membru UE, al unei țări din Spaţiul Economic European sau al Elveției aveți nevoie de un număr CPR după șase luni.

Cum solicitați emiterea:

 • Înregistrati-vă la Registrul Național Danez (Folkeregistret) la Centrul Local pentru Cetățeni (Borgerservice), sau
 • Puteți fi înregistrat în Registrul Populației (Folkeregistret) într-unul dintre Centrele Internaționale de Servicii pentru Cetățeni (ICS) din Danemarca (lifeindenmark.dk).

Toți cetățenii din Danemarca trebuie să aibă un NemKonto. Este un cont bancar obișnuit în care primiți salariul danez și plățile din sectorul public. Utilizăm NemKonto-ul dumneavoastră dacă aveți dreptul la o rambursare fiscala.

Puteți avea un cont în Danemarca sau în străinătate ca NemKonto.

Înregistrați un NemKonto in Danemarca

Înregistrați un NemKonto în străinătate

MitID este semnătura dumneavoastră digitală și accesul la Danemarca digitală. Este un identificator unic pentru băncile online daneze și site-urile web ale autorităților.

Cum obțineți MitID:

 • Puteți obține un MitID la Centrul Local pentru Cetățeni (Borgerservice). Nu uitați să aveți la dumneavoastră pașaportul sau cartea de identitate. Este de preferat să fiți însoțiț(ă) de o persoană, care să vă confirme identitatea.

Dacă lucrați și locuiți în Danemarca

Când lucrați în Danemarca, trebuie să plătiți impozit pe venit. Angajatorul va proceda la descărcarea cardului dumneavoastră fiscal, iar impozitul pe venit va fi reținut automat din salariul dumneavoastră.

Evaluarea preliminară a veniturilor (forskudsopgørelse)

Evaluarea preliminară a veniturilor este un fel de buget fiscal pentru anul în curs. Aceasta vă informează cu privire la veniturile, deducerile și indemnizațiile preconizate, precum și cu privire la rata de impozitare utilizată de angajator pentru a reține impozitul.

Dacă intervin schimbări în situația dumneavoastră, trebuie să modificați  evaluarea.

Ghid: Cum modificați evaluarea preliminară a veniturilor. (Remarcați, acest link vă conduce la un site în engleză)

Decizia de impunere anuală (årsopgørelse)

Decizia de impunere anuală este rezultatul fiscal pentru anul care a trecut, în care sunt prezentate veniturile, deducerile și impozitele plătite.

Puteți vizualiza și modifica decizia de impunere accesând serviciul electronic (TastSelv) al Agenției Fiscale Daneze, aceasta fiind  disponibilă în luna martie a fiecărui an. (Remarcați, acest link vă conduce la un site în daneză)

Cum vă puteți modifica decizia de impunere (PDF)

Observați diferența dintre evaluarea preliminară și decizia de impunere (Remarcați, acest link vă conduce la un site în engleză)

Tipul de obligație fiscală

Tipul de obligație fiscală influențează deducerile la care aveți dreptul. Tipul de obligație fiscală aplicabil dumneavoastră depinde de starea dumneavoastră civilă și de eventualul dumneavoastră domiciliu în țara de origine, de exemplu.

 • Angajat în Danemarca
 • Domiciliul este în țara de origine și se face des naveta între Danemarca și țara de origine
 • Centrul intereselor vitale (personale și economice) este amplasat în țara de origine
 • Un eventual soț sau partener locuiește în țara de origine

= Obligație fiscala limitata

 • Angajat în Danemarca
 • Locuință atât în țara de origine cât și în Danemarca
 • Centrul intereselor vitale (personale și economice) este amplasat în țara de origine
 • Un eventual soț sau partener locuiește în țara de origine

= Domiciliul în doua țări - rezidență fiscala în țara de origine

Înainte de calcularea impozitului, anumite sume sunt deduse din venitul dumneavoastră. Deducerile dumneavoastră sunt indicate în evaluarea fiscală preliminară/ cardul fiscal.

Cazarea și masa

Dacă angajatorul dumneavoastră nu acoperă cheltuielile cu masa și cazarea, puteți avea dreptul la o deducere dacă:

 • munca dumneavoastră este pe o durată determinată, de exemplu cules de căpșuni
 • locul dumneavoastră de muncă este mobil, de exemplu diferite șantiere de construcție
 • nu puteți sta în locuința dumneavoastră din cauza distanței dintre locul de muncă și locuință.

Introduceți cheltuielile pentru masă și cazare în decizia de impunere, la rubrica 53. (Remarcați, acest link vă conduce la un site în daneză)

Deducerea cheltuielilor cu transportul între locuință și locul de muncă

Dacă trebuie să parcurgeți mai mult de 24 km către și de la locul de muncă (ceea ce înseamnă mai mult de 12 km în fiecare direcție), aveți dreptul la o deducere pentru transport între locuința și locul de muncă, indiferent de mijlocul de transport folosit. Cu toate acestea, nu puteți beneficia de această deducere în cazul în care angajatorul acoperă cheltuielile dumneavoastră de transport.

Trebuie să introduceți deducerea în evaluarea dumneavoastră preliminară a veniturilor, în câmpul 417  sau în decizia de impunere anuală, la rubrica 51. (Remarcați, acest link vă conduce la un site în daneză)

A se vedea tarifele standard și modul în care se calculează deducerea cheltuielilor cu transportul între locuință și locul de muncă. (Remarcați, acest link vă conduce la un site în engleză)

Călătoriile între țara dumneavoastră și locul de muncă din Danemarca

Tipul de obligație fiscală determină dacă aveți dreptul la o deducere.

Trebuie să puteți documenta călătoriile în țara de origine, de aceea este important să păstrați documentele care dovedesc cheltuielile cu transportul. Introduceți deducerea pentru transport între locuință și locul de muncă la rubrica 51 în decizia de impunere. (Remarcați, acest link vă conduce la un site în daneză)

O convenție fiscală pentru evitarea dublei impuneri între Danemarca și țara dumneavoastră de origine poate reglementa impozitul pe care trebuie să îl plătiți. Prin urmare, dacă aveți venituri sau proprietăți în afara Danemarcei, trebuie să le declarați în decizia de impunere anuală.

Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon (+45) 72 22 27 80 pentru a vă ajuta să înregistrați venitul obținut în altă țară decât Danemarca.

Verificați-vă decizia de impunere accesând serviciul electronic (TastSelv) al Agenției Fiscale Daneze, pentru a vedea dacă beneficiați de o regularizare de impozit sau aveți un impozit restant. Trebuie să:

 • verificați informațiile
 • corectați informațiile dacă este necesar

Dacă trebuie să corectați informațiile, utilizați sistemul electronic TastSelv pentru a introduce modificările în secțiunea "Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet" (Modificați decizia de impunere sau depuneți o declarație fiscală).

Mai multe informații despre sistemul electronic TastSelv și cum accesați TastSelv (Remarcați, acest link vă conduce la un site în engleză)

Dacă nu mai lucrați în Danemarca

În momentul în care contractul de muncă în Danemarca a încetat, trebuie să furnizați informații pe care Agenția Fiscală Daneză le va utiliza pentru a vă calcula obligațiile fiscale. Caracterul muncii și domiciliul dumneavoastră determină țara în care trebuie să plătiți impozitul.

Prin urmare, trebuie:

 • Să completați și să trimiteți formularul relevant Agenției Fiscale Daneze când părăsiți Danemarca.
 • Dacă sunteți supus(ă) unei obligații fiscale limitate: Dacă aveți informații suplimentare față de decizia dumneavoastră de impunere, cum ar fi deducerea cheltuielilor cu transportul între locuință și locul de muncă sau deducerea cheltuielile cu masa și cazarea, trebuie să completați formularul 04.069. Dacă nu aveți informații suplimentare, nu trebuie să faceți nimic în plus. (Remarcați, acest link vă conduce la un site în daneză)
 • Dacă sunteți supus(ă) unei obligații fiscale integrale: Vă rugăm să completați formularul 04.003 (Remarcați, acest link vă conduce la un site în engleză)
 • Dacă sunteți lucrător transfrontalier: Vă rugăm să completați formularul 04.031 (Remarcați, acest link vă conduce la un site în engleză)

Verificați tipul de obligație fiscală aplicabilă dumneavoastră.

 • Angajat în Danemarca
 • Domiciliul este în țara de origine și se face des naveta între Danemarca și țara de origine
 • Centrul intereselor vitale (personale și economice) este amplasat în țara de origine
 • Un eventual soț sau partener locuiește în țara de origine

= Obligație fiscala limitata

 • Angajat în Danemarca
 • Locuință atât în țara de origine cât și în Danemarca
 • Centrul intereselor vitale (personale și economice) este amplasat în țara de origine
 • Un eventual soț sau partener locuiește în țara de origine

= Domiciliul în doua țări - rezidență fiscala în țara de origine

Când părăsiți Danemarca, trebuie să notificați Agenția Fiscală Daneză cu privire la noua dumneavoastră adresă.

 • Vă rugăm să ne trimiteți noua adresă prin e-mail în sistemul electronic TastSelv sau să utilizați formularul de contact în limba engleză la skat.dk/contact, și
 • Contactați Agenția Fiscală Daneză la (+45) 72 22 27 80, pentru a radia înregistrarea dumneavoastră în mod corect.

Nu uitați să păstrați contul dumneavoastră NemKonto până când primiți ultima decizie de impunere deoarece orice rambursări fiscale vor fi creditate în acest cont.

Acă nu vă puteți păstra contul bancar danez Nemkonto, puteți înregistra un cont bancar străin ca NemKonto.

Citiți mai multe la nemkonto.dk

Dacă v-ați înregistrat la Registrul Național Danez, trebuie să radiați înregistrarea atunci când părăsiți țara.

Pentru a face acest lucru, vă rugăm să vă adresați la Centrul Local pentru Cetățeni (Borgerservice).

Descărcați o versiune PDF:

Disponibila i în limbile italiana i portugheza