Virksomhedens NemID-administrator kan give en ekstern toldrepræsentant adgang til virksomhedens TastSelv Erhverv ved at tildele rettigheder til toldrepræsentanten.

Sådan giver du en toldrepræsentant specifikke rettigheder til Toldbevillingssystemet

1. Log på TastSelv Erhverv med NemID-administratorsignatur (nøglekort eller nøglefil).

2. Vælg Profil- og kontaktoplysninger.

3. Vælg Rettigheder og adgange til TastSelv.

4. Vælg Autoriser revisor m.fl. Gælder også for når du skal give autorisation til en toldrepræsentant eller en rådgiver.

5. Vælg Behandle toldbevillinger under Rettigheder.

6. Vælg pilen.

7. Indtast din Toldrepræsentants cvr- eller se-nummer under Cvr-/se-nr.

8. Vælg pilen.

9. I feltet under Slutdato vælger du, hvor længe adgangen skal gælde.

10. Vælg Gem.

Du har nu givet en anden virksomhed, fx en revisor eller rådgiver, autorisation til at behandle toldbevillinger på vegne af din virksomhed.

Indenfor en halv time kan toldrepræsentanten logge på Toldbevillingssystemet. Det kræver dog, at din revisor/rådgiver selv tilmelder sin virksomhed til Revisorordning i TastSelv Erhverv.