Forud for indberetning skal indberetter samle en forud fastlagt mængde data i en form, så de efterfølgende kan afleveres og behandles hos Skattestyrelsen. Datastrukturen giver rammen for hvilke data, som indberetter skal oplyse.

Oversigt over hvilken version af strukturen der er gældende, finder I i den tekniske vejledning afsnit 9, bilag 1. Strukturen er klar.

Datastrukturen indeholder alle felter til både årsultimo- og kvartalsindberetningen.

Til årsultimoindberetningen skal I være opmærksom på følgende:

  • Ved "KontoperiodeValg" skal I bruge "KontoperiodeÅrsUltimoListe".
  • Det er vigtigt, at indberetningen for årsultimo ikke indeholder felter fra "KontoperiodeKvartalListe".  
  • Indberetningsperiode udfyldes med "IndkomstÅr".

Generelle regler for indberetning

  • Der skal ske separat indberetning til hvert enkelt indberetningstype - Indlån, Udlån, Prioritetslån, Pantebreve og Pensiondiverse.
  • Det er ikke muligt, at indberette for flere indberetningstyper i samme fil.
  • Hvert indkomstår skal indberettes i en separat fil.
  • Kvartalsvise og årlige indberetninger til Udlån, Prioritetslån og Pantebreve skal ske i separate filer.

Eksempler til brug for indberetning

Oversigt over eksempler årsultimo og XML eksempler.