Felter under kontodetaljer:

BankRegistreringsnummer
Pengeinstitutter skal udfylde feltet med registreringsnummer.
Ved oplysning om registreringsnummer viser vi i TastSelv Skatteoplysninger filial pr. konto.

Hvis registreringsnummer er oplyst, skal IBAN nummer også oplyses.

BankKontoIBANNummer (International Bank Account Number)
Pengeinstitutter skal udfylde feltet med IBAN nummer.
Hvis IBAN nummer er oplyst, skal registreringsnummer også oplyses.

UdlånKontoNummer
Feltet udfyldes med kontonummer, sagsnummer eller anden form for nummerering, som den indberetningspligtige har oprettet låneforholdet på.

Kontonummer er et kommunikationsfelt, som bruges på TastSelv Skatteoplysninger.

Det er vigtigt ikke at ændre kontonummer for et givent KontoID i året. Er der behov for at ændre kontonummer for den pågældende konto, bør det først ske ved årsskifte, så det nye kontonummer første gang bruges ved indberetningen af første kvartal i det nye år.

Vi anbefaler, at rettelse af kontonummer isoleres i en rettelsesindberetning for sig selv.
Er der behov for at lave andre rettelser til kontoen, skal det gøres i en separat rettelsesindberetning forud for rettelse af kontonummer. 
Det sikrer, at der sker korrekt visning af data i Skatteoplysninger på TastSelv.
Se yderligere beskrivelse ved særlige fejl-situationer i afsnit 0.3.

KontoStartDato
Feltet udfyldes med datoen for lånets oprettelse. ►Køb af en fordring (lån) sidestilles med oprettelse af et lån.◄

På gamle lån kan der være usikkerhed om startdatoen.
Er dato for lånets oprettelse ukendt, brug "1900-01-01".
Så ved vi, at der er tale om en ukendt dato.

Når en konto skifter fra indlån til udlån og kontonummeret er uændret, skal den oprindelige opstartsdato for kontoen indberettes.

KontoOphørDato
Feltet udfyldes med datoen for lånets ophør. ►Salg af en fordring (lån) sidestilles med ophør af et lån.◄

Når kontoen er registeret ophørt hos jer, skal der ikke efterfølgende ske indberetning om kontoen, selv om der er transaktioner, som ikke var registreret før kontoen blev lukket.  

Når en konto skifter fra udlån til indlån og kontonummeret er uændret, betragtes kontoen ikke for ophørt. Der skal derfor ikke indberettes "ophørsdato" i Udlån.

KontoValutaKode
Feltet udfyldes med den valutaenhed (ISO-møntkoden), som kontoen er ført i. 

Feltet er ikke påkrævet i 2018, men bliver obligatorisk i 2019.