Der skal oplyses en kontohaverliste (debitorliste) pr. kontoperiode.

LånForholdGældEftergivelseKode

Har debitor fået gældseftergivelse, skal feltet udfyldes med en af følgende værdier:

4

Eftergivelse af gæld som er led i en offentlig gældseftergivelse. Kode 4 skal kun indberettes for det indkomstår, hvor kendelsen er afsagt. 

5

Eftergivelse af gæld som er led i en privat (betinget) gældseftergivelse.

Nedsættelse af rentesatsen eller en "nulstilling" af rentetilskrivningen, betragtes ikke som en privat eftergivelse af gæld i forbindelse med indberetningen til udlån.

Kode 5 skal indberettes i alle indkomstår indtil betingelserne er opfyldt. 

6

Som kode 5, men med en oplysning om, at der for samme debitor er indgået en ny gældseftergivelse i samme låneforhold i indkomståret.

Oplysningen er indkomstårsbestemt. Næste år vendes der tilbage til kode 5, såfremt der i dette år ikke er indgået en ny gældseftergivelse. 

7

En eftergivelse er ophævet på grund af misligholdelse af en privat eller offentlig gældseftergivelsesordning
Kode 7 skal kun indberettes i misligeholdelsesåret.

Felter under kontohaverliste:

KontohaverValg:

Det er den bopælsstatus som kontohaver (låntager) har pr. 31.december, der er gældende ved indberetningen.

KontohaverValg

Beskrivelse

Hvad skal indberettes?

Indlænding struktur

Person med adresse i DK.

Hvis I ikke har det fulde cpr-nr., skal I indberette låntager i KontohaverUkendt strukturen. 

Cpr-nr.

Indlænding

Virksomheder og selskaber i DK

Cvr-nr. eller se-nr.

Der kan først indberettes om et selskaber, der er stiftet og har fået et cvr-nummer, når cvr-nummeret har fået retsvirkning.

Retsvirkning er når selskabet starter med at drive virksomheden.

Ydes der et lån til et stiftet selskab, som ikke har retsvirkning, skal lånet indberettes på stifterne.

Valutaudlænding struktur

Person med adresse i udlandet

Cpr-nr. hvis de har et dansk cpr.nr. + TIN-nr., navn, adresse og landekode.

Læs mere i afsnit 4.7.2.

Valutaudlænding struktur

Virksomheder og selskaber med adresse i udlandet

TIN-nr., navn, adresse og landekode.

Cvr-/SE-nr. hvis virksomheden har et dansk virksomhedsnummer.

Læs mere i afsnit 4.7.2.

KontohaverUkendt struktur

Skal bruges i følgende tilfælde:

  • Hvis I ikke har navn på person eller virksomhed, og der er tale om en valutaudlænding. (bør ikke kunne forekomme).
  • Hvis I ikke har det fulde CPR.nr. på en indlænding (fx ved overtagelse af nødlidende fordringer).
  • Ved overtræk på en indlånskonto kan der ske indberetning, som en af to måder i Udlån. Læs mere i afsnit 0.2.

Feltet kan ikke udfyldes.

Hvis I har navn på person eller virksomhed, skal I anvende Valutaudlænding struktur.

KontohaverIrrelevant struktur

Skal bruges i følgende tilfælde:

  • En af kontohavere er diplomat
  • En af kontohavere er regent eller medlem af kongehuset

Feltet kan ikke udfyldes