Indberetning af pantebreve hvor kaution gøres gældende
I de tilfælde hvor kaution gøres gældende, er det fortsat kun debitoren, der skal indberettes om og ikke kautionisten.

Lån med solidarisk hæftelse, hvor den retlige forpligtigelse på lånet bliver forskelligt mellem låntagerne.

Hvis et lån med solidarisk hæftelse misligholdes, kan der opstå en situation, hvor den retlige forpligtigelse mellem låntagerne på lånet bliver forskelligt.

Situation 1: Lån med to låntager, hvor en af låntager får afbrudt forældelsen.

Eksempel:

Lånet er optaget i år 1 med to låntager som hæfter solidarisk for hovedstol på 100.000 kr., med simpel rente på 10% p.a. (10.000 kr.). Der ses bort fra renters rente i dette eksempel.

Der er ikke foretaget betalinger på lånet i alle årene. Forældelse af renter i år 1 indtræder 31.12. år 4.

Udviklingen på lånet:

Dato

Rentebærende hovedstol i kr.

Rente i kr.

Restgæld i kr.

31.12. år 1

100.000

10.000 (forældet 31.12. år 4)

110.000

31.12. år 2

100.000

10.000

120.000

31.12. år 3

100.000

10.000

130.000

31.12. år 4

100.000

10.000

130.000

I år 5 bliver de retlige forpligtigelser på lånet forskelligt mellem de to låntager.

Låntager 1: Ingen ændringer.

Låntager 2: Den 1. januar år 5 opnår kreditor dom over låntager 2 for 3 års rente. Låntager 2 tilpligtes at betale banken 130.000 kr. med simpel rente på 10%. Den nye rentebærende hovedstol for låntager 2 bliver herefter 130.000 kr.

Udvikling på lånet:

Dato

Rentebærende hovedstol i kr.

Rente i kr.

Restgæld i kr.

31.12. år 5 Låntager 1

100.000

10.000

130.000

31.12. år 5 Låntager 2

130.000

13.000

143.000

Sådan skal der indberettes i år 5:

Lånet indberettes for den del der vedrører den fælles hæftelse, og for den del som låntager 2 har fået dom for.

I indberetning med KontoID 123456-01 indberettes begge låntagere, hvilket betyder at renten og restgæld fordeles med 50% til hver låntager.

I indberetning med KontoID 123456-02 indberettes kun låntager 2. Der er to eksempler på, hvordan der kan indberettes om KontoID 123456-2, afhængigt af om den solidariske hæftelse gøres gældende, hvilket er en privatretslig afgørelse.

KontoID

KontoID 123456-01

KontoID 123456-02

 (Ikke solidarisk hæftelse)

KontoID 123456-02

(Solidarisk hæftelse)

Kontonummer

123456

123456

123456

Kontohaver

Låntager 1

Låntager 2

Låntager 2

Låntager 2

KontohaverIrrelevant

FlereEndToKontohavereIkke
AlleOplyst

false

false

false

Rente

10.000

3.000

3.000

Restgæld

130.000

13.000

13.000

Visning i borgerens skatteoplysninger:

  

Låntager 1

Låntager 2

(Ikke solidarisk hæftelse)

Låntager 2

(Solidarisk hæftelse)

Kontonummer

123456

123456

123456

Ejerstatus

4

4

4

Rente

5.000

5.000

5.000

Restgæld

65.000

65.000

65.000

Kontonummer

123456

123456

Ejerstatus

0

4

Rente

3.000

1.500

Restgæld

13.000

6.500


Situation 2: Pantebrevslån med tre debitorer, hvoraf den ene får afbrudt forældelsen og en får en offentlig gældseftergivelse.

Eksempel:

Pantebrevslånet er optaget i år 1 med tre låntager, som hæfter solidarisk for hovedstol på 100.000 kr., med simpel rente på 10% p.a. (10.000 kr.). Der ses bort fra renters rente i dette eksempel.

Der er ikke foretaget betalinger på lånet i alle årene. Forældelse af renter i år 1 indtræder 31.12. år 4.

Udviklingen i lånet:

Dato

Rentebærende hovedstol i kr.

Rente i kr.

Restgæld i kr.

31.12. år 1

100.000

10.000 (forældet 31.12. år 4

110.000

31.12. år 2

100.000

10.000

120.000

31.12. år 3

100.000

10.000

130.000

31.12. år 4

100.000

10.000

130.000

I år 5 bliver de retlige forpligtigelser på lånet forskelligt mellem de tre låntager.

Låntager 1: Ingen ændringer.

Låntager 2: Den 1. januar år 5 opnår kreditor dom over låntager 2 for 3 års rente. Låntager 2 tilpligtes at betale banken 130.000 kr. med simpel rente på 10%. Den nye rentebærende hovedstol for låntager 2 bliver herefter 130.000 kr.

Låntager 3: I år 4 får låntager en offentlig gældseftergivelse. Låntager 3 bliver dømt til at betale 13.000 kr. over fem år. Første afdrag 2.600 kr. er betalt 31.12 år 5.

Udvikling i lånet: 

Dato

Rentebærende hovedstol i kr.

Rente i kr.

Restgæld i kr.

31.12. år 5 Låntager 1

100.000

10.000

130.000

31.12. år 5 Låntager 2

130.000

13.000

143.000

31.12. år 5 Låntager 3

 0

10.400

Sådan skal der indberettes i år 5:

Pantebrevslånet skal indberettes af tre gange. Alle tre indberetninger skal have samme KontoId, men med et løbenummer, så alle tre indberetninger henviser til samme lån.

I indberetning med KontoID 123456-01 indberettes låntager 1 og 2. Feltet "FlereEndToKontohaverIkkeAlleOplyst" skal udfyldes med "true", hvilket betyder at renten og restgæld bliver 100 % oplyst i begge låntagers skatteoplysninger, men bliver ikke fortrykt på årsopgørelsen. Feltet "FlereEndToKontohaverIkkeAlleOplyst" skal være udfyldt med "true", da lånet opfattes som et lån med tre debitorer, indtil låntager 3 har opfyldt sin gældssanering.

I indberetning med KontoID 123456-02 indberettes kun låntager 2. I eksemplet hæfter låntager 2, 100% for de 13.000 kr. 

I indberetning med KontoID 123456-03 indberettes kun låntager 3. Når en låntager har fået en offentlig gældssanering, må I kun indberette om det beløb låntageren har fået dom for.

KontoID

KontoID 123456-01

KontoID 123456-02

(Ikke solidarisk hæftelse)

KontoID 123456-03

Kontonummer

123456

123456

123456

Kontohaver

Låntager 1

Låntager 2

Låntager 2

Låntager 3

LånForholdGældEftergivelseKode

4

FlereEndToKontohaverIkkeAlleOplyst

true

false

false

Rente

10.000

 3.000

0

Restgæld

130.000

13.000

10.400

Visning i borgerens skatteoplysninger:

  

Låntager 1

Låntager 2

Låntager 3

Kontonummer

123456

123456

Ejerstatus

2

2

Rente

10.000

10.000

Restgæld

130.000

130.000

 

Kontonummer

123456

123456

Ejerstatus

0

0

Rente

3.000

0

Restgæld

13.000

10.400