Dato for offentliggørelse
09 Apr 2019 14:07
Serienummer
S nr. 116
Resumé

Vejledningen gælder for alle som er indberetningspligtige af indlånskonti efter skattekontrollovens § 8 H.

Hvad er nyt?

Vejledningen er opdateret og ændret som følger:

Version 1.2:

Afsnit 1.6 og 6.3 - fejlliste
Fejlliste er opdateret. Fejllisten har fået en ny kolonne med oplysninger om fejlniveau.

Afsnit 6.2 - adgangsbegrænsning for bureau
Præcisering af hvornår et bureau har adgang til at se fx. historik for en konto. Ændringen sker 10. april 2019.

Version 1.1:

Selskaber under stiftelsen kan ikke være låntager (fejlnummer 3)
Ny validering af om hvornår et selskab har virkningsdato. Står et selskabs cvr-nr. som værende under stiftelse, vil en indberetning på cvr-nummeret blive afvist med fejlnummer 3. Se i afsnit 0.3 – særlige fejlsituationer.

CVR/SE-nr. er ikke aktiv for hele kontoperioden (fejlnummer 54)
Ny validering af om et cvr/se-nr. har været aktiv i hele kontoperioden. Se eksempler på situationer, hvor en indberetning bliver afvist med fejlnummer 54 i afsnit 0.3.

Præcisering af anvendelse af KontohaverUkendt
Se afsnit 4.7 under KontohaverUkendt strukturen.

ISBN-nummer
978-87-417-0504-0
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen