I skal kontrollere de svar, som I modtager fra Skattestyrelsen, da I har pligt til at rette eventuelle fejl i indberetninger.

Genindberetning skal ske senest 14 dage efter at I har modtaget kvittering (behandlingsrapport) for indberetningen fra Skattestyrelsen. Det gælder også for enkeltindberetning, der er indberettet med fejl.

Læs mere om genindberetning i den tekniske vejledning afsnittene 7 og 7.1.

Find fejl- og advisnumre
Detaljeret beskrivelse af advisnumre kan hentes her.

Detaljeret beskrivelse af fejlnumre kan hentes her.