►Styr adgangen til at se og ændre jeres tidligere indberetninger ved tildeling af roller og rettigheder til medarbejdere og fx bureau. Læs mere i den tekniske vejledning,afsnittene 1.4, 1.5, 1.6 og 1.7.

Særligt ved uddelegering af rettigheder til eksterne, fx bureau

Den medarbejder hos et bureau, som har rettighed til at se eller rette indberetninger på vegne af en indberetningspligtig har adgang til at se eller rette de indberetninger, hvor bureauet har foretaget en handling på indenfor den indberetningstype, hvor rettigheden er givet, fx Pensiondiverse.

Hvornår har en aktør (fx. indberetningspligtig eller bureau) læseadgang for en konto/ordning

 

Aktør

Mindst en tidligere indlevering er foretaget af aktør

Alle tidligere indlevering er foretaget af enten aktør eller indberetningspligtig

Læseadgang

1*

Indberetningspligtig

-

-

Ja

2

Bureau

Nej

-

Nej

3

Bureau

Ja

Ja

Ja

4

Bureau

Ja

Nej

Nej

* Den første linie siger blot at en indberetningspligtig altid har læseadgang til en konto/ordning.
Forudsætning for ovenstående skema er, at bureauet har den fornødne rettighed (indberet eller se adgang).

Hvilke funktioner er der adgangsbegrænsning på
Det er vigtigt, at et bureau kun har adgang til at se de konti, hvor de har foretaget en handling på og der ikke har været andre bureau ind over. Nedenstående funktioner vil man kun kunne hente for de konti, hvor man opfylder, at der er foretaget mindst en indlevering af bureauet og at alle indleveringer på denne konto er foretaget af enten den indberetningspligtige eller bureauet.

Funktioner med begrænsning:
Hent indleveringer for en given konto (historik)
Hent en specifik indlevering
Hent status for en given konto
Hent status for en given indlevering.

Et bureau vil kun kunne hente egne svarfiler.

Den fulde implementering af adgangsbegrænsning er ikke på plads, men forventer, at det vil ske ultimo 2019. Læs i nedenstående eksempel under konsekvens, hvad der ikke er adgangsbegrænsning på, selvom der har været to bureauer, der har indberettet for en given indberetningsperiode.

Eksempel:

Situation
En indberetningspligtig giver tilladelse til 2 forskellige bureauer, som alle laver indberetning for den indberetningspligtig til indberetningstype Pensiondiverse.

 

Aktør

Mindst en tidligere indlevering er foretaget af aktør

Alle tidligere indlevering er foretaget af enten aktør eller indberetningspligtig

Læseadgang

1

Indberetningspligtig

-

-

Ja

2

Bureau A og Bureau B

Nej

-

Nej

3

Bureau A

Ja

Ja

Ja

4

Bureau B

Ja

Nej*

Nej

* Her har både A og B indleveret på kontoen/ordningen.

Konsekvens
Begge bureauer kan se hele rapporten (Søgning via rapport) for en given periode til indberetningstype Pensiondiverse for denne indberetningspligtig.
Det betyder, at alle indberetninger, som den indberetningspligtige eventuelt selv foretager og de, som de to bureauer laver, vil være i rapporten.

Begge bureauer vil også kunne se hele kontolisten (Søg i konti) for en given periode til indberetningstype Pensiondiverse for denne indberetningspligtig.
Det betyder, at alle konti, som den indberetningspligtige eventuelt selv indberetter samt de to bureauer indberetter, vil være i kontolisten.

Der arbejdes på, at både rapporten og kontolisten kun må vise de indberetninger, som et bureau har været ind over og ikke vise de konti, hvor der har været mere end et bureau ind over. Vi forventer, at der vil komme en ændring vedr. dette ultimo 2019.◄