Feltet udfyldes med de to sidste cifre i det kalenderår, hvor præmier og bidrag er indbetalt (pengeinstitutter) eller forfaldent (forsikringsselskaber).

Indberetning om ophørspension - pensionsbeskatningslovens § 15 A

Indskud på en særligt oprettet ophørspension efter pensionsbeskatningslovens § 15 A skal indberettes til det indkomstår, hvor afståelse eller ophør af virksomheden har fundet sted, på betingelse af at indbetalingen er foretaget senest 1. juli i året efter afståelses- eller ophørsåret.
Fristen for indberetning af indskud efter PBL § 15 A er 1. august i året efter afståelsesåret.

- Fradragsretten henføres til det eller de indkomstår, hvori virksomheden er afstået. Det gælder også, hvis indbetalingen først foretages i det umiddelbart efterfølgende indkomstår, dog forudsat at indbetalingen sker senest den 1. juli.
Bestemmelsen muliggør, at regnskabet vedrørende ophørsåret er færdiggjort og fortjenesten ved afståelsen af virksomheden kan opgøres før indbetalingen til pensionsordningen foretages.

FX:
- Hvis en virksomhed afstås i 2018, skal indbetalingen på pensionsordningen ske senest 1. juli 2019, hvis der skal opnås fradrag for indbetalingen i afståelsesåret, dvs. 2018. Sker indbetalingen efter 1. juli 2019, er der fradrag i indbetalingsåret, dvs. 2019.

-Sker der en trinvis afståelse af virksomheden, f.eks. at 50 % afstås i 2018 og resterende 50 % i 2020, skal indbetalingerne på pensionsordningen ske senest henholdsvis 1. juli 2019 og 1. juli 2021, hvis der skal opnås fradrag for indskuddene i afståelsesårene.

På grund af den sene indbetalingsfrist skal I være opmærksomme på, at indskuddet vedrørende afståelsesåret bliver indberettet til det rigtige indkomstår med fradragskode 12 forudsat, at indbetalingen er foretaget senest 1. juli i året efter.

►Er indbetalingen først foretaget efter 1. juli, er der fradrag i indbetalingsåret, dvs. 2019.
Indberetningen skal foretages sammen med øvrige indberetninger om indskud på pensionsordninger til den ordinære indberetningsfrist 20. januar. Indberetning skal indeholde fradragskode 12 for indskud på en ophørsordning omfattet af PBL § 15 A◄