Dato for offentliggørelse
14 Oct 2018 12:32
Serienummer
S nr. 125
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af køb, salg og indfrielse af obligationer for indkomståret 2018.

Indberetningspligten følger reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 om skattekontrol med senere ændringer (Skattekontrolloven). Indberetningen af køb, salg og indfrielse af obligationer følger reglerne i skattekontrollovens § 10B.

De nærmere regler fremgår af bekendtgørelse nr. 890 af 10. juli 2015, kapitel 23 om indberetningspligter mv. efter skattekontrolloven med senere ændringer.

Hvad er nyt?

Vejledningen er årstilrettet.

ISBN-nummer
978-87-417-0418-0
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen