Dato for offentliggørelse
14 Oct 2018 12:36
Serienummer
S nr. 117
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af obligationsrenter og –beholdning for indkomståret 2018.

Indberetningspligten følger reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 om skattekontrol med senere ændringer (Skattekontrolloven). Indberetningen af beholdning og rente af obligationer følger reglerne i skattekontrollovens § 10A.

De nærmere regler fremgår af bekendtgørelse nr. 890 af 10. juli 2015, kapitel 22 om indberetningspligter mv. efter skattekontrolloven med senere ændringer.

Hvad er nyt?

Vejledningen er årstilrettet.

ISBN-nummer
978-87-417-0419-7
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen