Vi kan se, at der er særlige områder som giver anledning til fejlsituationer. Vær derfor opmærksom på nedenstående punkter.

Indkomstperiode/Indkomstår
For års-ultimo indberetning må feltet "IndkomstPeriodeTil" ikke være med i XML-strukturen.

Afstemning af "LånForholdRestanceMarkering" før I indberetter 
Det er vigtigt at feltet for restancemarkering er udfyldt korrekt. En forkert indberetning vil betyde, at jeres kunde får en forkert årsopgørelse.

I behandlingsrapporten er der en optælling på, hvor mange indberetninger på filen, der er markeret med restancemarkering "true".

Det anbefales derfor at foretage en afstemning af, om antal indberetninger med "true" stemmer med det antal konti, som opfylder kravene for en restancemarkering, inden filen indberettes. Vi anbefaler derfor, at I validerer filen, inden I indberetter.

Feltet udfyldes med enten "true" eller "false".

"True" = når kontoen er i restance, dvs. ubetalte forfaldne renter vedrørende indkomståret 2017.

"False" = når kontoen ikke er i restance dvs. der ikke er ubetalte forfaldne renter vedrørende indkomståret 2017.

Læs mere i afsnit 4.6.

Kontohaver er afgået ved døden mere end 2 år tilbage
I den situation at I indberetter et lån på en kontohaver der er afgået ved døden for mere end to år siden, får I advis 32.
Det er vigtigt, at I har fokus på at få registreret den debitor som overtager lånet efter dødsboet er afsluttet.

Et eksempel:
Når en ægtefælle er afgået ved døden, vil den efterlevende ægtefælle typisk overtage lånet 100%. Så længe dødsboet indberettes som debitor på lånet, vil det efterlevende ægtefælle ikke automatisk få fradrag for 100% af renteudgiften.

Skift af UdlånKontoNummer for et givent KontoID i året
Det er vigtigt ikke at ændre kontonummer for et givent KontoID i året. Er der behov for at ændre kontonummer for den pågældende konto, bør det først ske ved årsskifte, så det nye kontonummer første gang bruges ved indberetningen af første kvartal i det nye år.

Vi anbefaler, at rettelse af kontonummer isoleres i en rettelsesindberetning for sig selv.
Er der behov for at lave andre rettelser til kontoen, skal det gøres i en separat rettelsesindberetning forud for rettelse af kontonummer. 
Det sikrer, at der sker korrekt visning af data i TastSelv Skatteoplýsninger.

Eksempel med en rettelse:
En konto er indberettet med restance ved en fejl og kontonummer skal ændres fra A til B.
Disse to rettelser sker i en rettelsesindberetning.

I TastSelv Skatteoplysninger vises:

Kontonummer A:
Der vil blive lavet en modpostering af den tidligere indberetning for kontonummer A. Da den stod med restance, vil den fortsat blive vist med restance, selvom beløbet er 0 kr.

Kontonummer B:
Den vil stå korrekt med det I har indberettet dvs. korrekte kontonummer og uden restance.

Det er derfor vigtigt at lave to rettelser i forbindelse med dette eksempel, da det er vigtigt at restance bliver fjernet fra kontonummer A ved rettelsesindberetning 1 og kontonummer bliver ændret ved rettelsesindberetning 2. Læs mere i afsnit 4.4.

Cpr-nr. er ukendt i systemet (fejlnummer 6)
Der er implementeret en ny cpr-nr. validering, som tester direkte op imod CPR-registeret. Tidligere skete validering som en moduluskontrol.

Når en indberetning får fejlnummer 6 "CPR.nr. er ukendt i systemet" skal I undersøge cpr-nr. status i CPR-registret, hvis I har adgang hertil.

  • Ved status "annulleret" (ophold i DK under tre måneder). Der skal ikke indberettes cpr-nr.
  • Ved status "Slettet ved dobbelt nummer". Kontohaver kontaktes for at få oplyst det nye cpr-nr.
  • Ved status "Findes ikke i CPR-registret". Kontohaver kontaktes for at få oplyst et korrekt cpr-nr.
  • Udrejst i 1970 eller tidligere. Kontakt eKapital.
  • Aktiv. Kontakt eKapital.

CVR/SE-nr. er ikke aktiv for hele kontoperioden (fejlnummer 54)
Der er implementeret en ny validering af, om cvr/se-nr. er aktiv for hele kontoperioden. Denne valideringsregel går ind og tjekker op på, at når låntager er en virksomhed og virksomhedens startdato ligger i indberetningsperioden, så skal virksomheden være aktiv for hele kontoperioden. Virksomheden vil ikke kunne være låntager på lånet før virksomhedens startdato (registreringsdato hos Erhvervsstyrelsen).

I følgende situationer vil en indberetning fejle med fejlnummer 54:

Situation 1:

KontoStartDato ligger før IndkomstÅr.
KontoperiodeOpstartDato er ikke angivet.

Eksempel:

Et lån er oprettet 1/10 år 1.
Lånet er ydet til cvr-nummer x, som er registreret med en startdato den 1/1 år 2.

Hvis der ikke opsættes en kontoperiode med KontoperiodeOpstartDato den 1/1 år 2, vil indberetningen fejle med fejlnummer 54.

Selvom ejerskiftet sker ved årsskiftet, skal I altid angive, hvornår dette ejerskifte sker og i denne situation er ejerskiftet sket 1/1 år 2.

Situation 2:

KontoStartDato ligger i det indkomstår der indberettes om.
KontoperiodeOpstartDato er ikke angivet.
Virksomhedens startdato ligger efter KontoStartDato.

Eksempel:

Et lån har en KontoStartDato den 1/2 år 1.
Lånet er ydet til cvr-nummer x, som er registreret med en startdato den 1/3 år 1.

Hvis I ikke opsætter to kontoperioder samt at cvr.nr. x først indberettes fra virksomhedens startdato vil indberetningen fejle med fejlnummer 54.
Kontoperiode 1: KontoPeriodeOphørDato 28/2 år 1. 
Kontoperiode 2: KontoPeriodeOpstartDato 1/3 år 1. Cvr.nr. x skal indberettes på kontoperiode 2.

Situation 3:

KontoStartDato ligger før det indkomstår der indberettes om.
KontoperiodeOpstartDato er angivet og virksomhedens startdato ligger efter KontoperiodeOpstartDato.

Eksempel:

Et lån har en KontoStartDato den 1/12 år 1.
Lånet er ydet til cvr-nummer x, som er registreret med en startdato den 1/2 år 2. Der er oprettet en Kontoperiode, hvor KontoPeriodeOpstartDato er 1/1 år 2 og cvr-nummer x er angivet i perioden.

Hvis I ikke opsætter mindst to kontoperioder samt at cvr.nr. x først indberettes fra virksomhedens startdato, vil indberetningen fejle med fejlnummer 54.
Kontoperiode 1: KontoPeriodeOphørDato 31/1 år 2.
Kontoperiode 2: KontoPeriodeOpstartDato 1/2 år 2. Cvr.nr. x skal indberettes på kontoperiode 2.x

Et cvr-nr. tilhørende et selskab under stiftelsen kan ikke være låntager (fejlnummer 3)
Er der ydet et lån til et selskab under stiftelse, hvor lånets KontoStartDato ligger før virkningsdatoen for selskabets cvr-nummer, betragter vi stifterne af selskabet som låntager indtil datoen for selskabets virkning. Det vil sige, at der sker et ejerskifte på lånet på virkningsdatoen. Der skal indberettes en kontoperiode for hver ejerkreds.

Se definitionen af virkningsdato i afsnit 9.

Afstemning af antal indberettede konti og beløb
Det er vigtigt, at I foretager afstemning af antal indberettede konti og beløb til jeres regnskab.

Kontroller beløb, som kan vise fejl fx dobbeltindberetning og decimalfejl (der skal indberettes i kroner og ikke i øre).

Kontroller altid at antal konti stemmer med det forventede.

For hver masseindlevering af data kommer der en behandlingsrapport. Behandlingsrapporten skal bruges til afstemning af den enkelte fil.

Når alt er indberettet enten som masseindlevering eller enkeltindberetning, skal der trækkes en rapport i TastSelv Erhverv, hvor den skal bruges som en samlet kvittering til afstemning for indberetningerne pr. indberetningstype og periode.

Find trin-for-trin guide i den tekniske vejledning, afsnittet 6.3 (søg i rapport).