CFD - kontrakter afspejler typisk det underliggende aktiv, fx. aktier, obligationer, optioner, aktieindeks, råvarer mv.
Det vil sige, at CFD´en fx kopierer udbytteudbetalinger, selskabshændelser af enhver art, notering på det underliggende aktiv mv.

Indberetningsmæssigt betragtes alle syntetiske CFD - kontrakter som aktiebaserede uanset det underliggende aktiv.

Produkttyper

Feltnr.

Værdi

Bemærkninger

CFD - kontrakter/aftaler som er indgået og afsluttet i indkomståret.

16

FU2

Syntetiske CFD - kontrakter, der differenceafregnes.

17

02

Aktiebaserede kontrakter/aftaler mv., der er indgået og afsluttet/indfriet i indkomståret.

22

Nettobeløb

Der skal foretages 2 indberetninger:

1)     
Realiserede gevinster og tab på CFD - kontrakter købt og solgt i indkomståret. Aftalens kontraktidentifikation anføres i felt 15.

og

2) 
Alle syntetiske udbytter og finansieringsomkostninger (den daglige kontotilskrivning vedr. CFD - kontrakter, jf. kontoudtog) udbetalt til eller opkrævet fra investor i løbet af indkomståret, uanset om udbetalingen eller opkrævningen knytter sig til kontrakter, der løber udover indkomståret.  Det anbefales at der i kontraktidentifikation (felt 15) anføres OMKOSTNINGER.

25

Antal kontrakter

Antallet af CFD - transaktioner med kontrakter omfattet af felt 22.

15

Kontraktidentifikation

Anfør kontraktidentifikation eller OMKOSTNINGER.

CFD - kontrakter/aftaler der er afsluttet/indfriet i indkomståret, men ikke indgået i indkomståret.

16

FU2

Syntetiske CFD - kontrakter, der differenceafregnes.

17

04

Aktiebaserede kontrakter/aftaler mv., der er afsluttet/indfriet i indkomståret, men ikke indgået i indkomståret.

22

Nettobeløb

Der skal foretages 2 indberetninger:

1)     
Realiserede gevinster og tab på CFD - kontrakter solgt i indkomståret men erhvervet i tidligere indkomstår. Tab og gevinst opgøres på baggrund af forskellen i værdien primo indkomståret og værdien på afståelsestidspunktet. (Der indberettes kontraktidentifikation i felt 15)

og

2)     
Alle syntetiske udbytter og finansieringsomkostninger (den daglige kontotilskrivning vedr. CFD - kontrakter, jf. kontoudtog) udbetalt til eller opkrævet fra investor i løbet af indkomståret, uanset om udbetalingen eller opkrævningen knytter sig til kontrakter, der løber udover indkomståret. Det anbefales at der i kontraktidentifikation (felt 15) anføres OMKOSTNINGER.

25

Antal kontrakter

Antallet af CFD - transaktioner med kontrakter omfattet af felt 22.

15

Kontraktidentifikation

Anfør kontraktidentifikation eller OMKOSTNINGER.

CFD - kontrakter/aftaler der er afsluttet/indfriet i indkomståret, men ikke indgået i indkomståret

16

FU2

Syntetiske CFD - kontrakter, der differenceafregnes.

17

06

Aktiebaserede kontrakter/aftaler mv., der er indgået, men ikke afsluttet/indfriet i indkomståret. Løber over status 31.12.

22

Nettobeløb

Der skal foretages 2 indberetninger:

Nettobeløb der inkluderer:

1)     
Urealiserede gevinster og tab på CFD - kontrakter erhvervet i indkomståret men stadig i beholdning pr. 31. 12. Tab og gevinst opgøres på baggrund af forskellen i værdien på anskaffelsestidspunktet og værdien ultimo i indkomståret

og

2)     
Alle syntetiske udbytter og finansieringsomkostninger (den daglige kontotilskrivning vedr. CFD - kontrakter, jf. kontoudtog) udbetalt til eller opkrævet fra investor i løbet af indkomståret, uanset om udbetalingen eller opkrævningen knytter sig til kontrakter, der løber udover indkomståret. Det anbefales at der i kontraktidentifikation (felt 15) anføres "OMKOSTNINGER".

25

Antal kontrakter

Antallet af CFD - transaktioner med kontrakter omfattet af felt 22.

15

Kontraktidentifikation

Anfør kontraktidentifikation eller OMKOSTNINGER.

CFD- kontrakter/aftaler der ikke er indgået eller afsluttet/indfriet i indkomståret. Løber over status både 1.1 og 31.12.

16

FU2

Syntetiske CFD - kontrakter, der differenceafregnes.

17

08

Aktiebaserede kontrakter/aftaler mv., der ikke er indgået eller afsluttet/indfriet i indkomståret. Løber over status både 1.1 og 31.12.

22

Nettobeløb

Der skal foretages 2 indberetninger:

Nettobeløb der inkluderer:

1)     
Urealiserede gevinster og tab på CFD - kontrakter erhvervet forud for indkomståret og som stadig er i beholdning pr. 31.12. Tab og gevinst opgøres på baggrund af forskellen i værdien primo og ultimo i indkomståret

og

2)     
Alle syntetiske udbytter og finansieringsomkostninger (den daglige kontotilskrivning vedr. CFD - kontrakter, jf. kontoudtog) udbetalt til eller opkrævet fra investor i løbet af indkomståret, uanset om udbetalingen eller opkrævningen knytter sig til kontrakter, der løber udover indkomståret. Det anbefales at der i kontraktidentifikation (felt 15) anføres OMKOSTNINGER.

25

Antal kontrakter

Antallet af CFD - transaktioner med kontrakter omfattet af felt 22 anføres i felt 25 ANTAL AFTALER.

15

Kontraktidentifikation

Anfør kontraktidentifikation eller OMKOSTNINGER.