Dette afsnit handler om straffebestemmelser i tilknytning til de oplysninger, som skatteyder er pligtig at afgive til told- og skatteforvaltningen i forbindelse med skatteansættelsen. Se skattekontrolloven (SKL) afsnit III, kapitel 9 og 10, om de straffebestemmelser og processuelle bestemmelser, som knytter sig til oplysningspligterne.

Afsnittet indeholder: