Dette afsnit handler om straffebestemmelser i tilknytning til de oplysninger, som indberetningspligtige skal afgive til told- og skatteforvaltningen i forbindelse med indberetningspligterne efter skatteindberetningsloven (SIL). Se SIL kapitel 9 om de straffebestemmelser og processuelle bestemmelser, som knytter sig til indberetningspligterne.

Afsnittet indeholder:

  • Ikrafttrædelse (A.C.3.2.1.4.1)

  • Afgivelse af urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger, SIL § 58 (A.C.3.2.1.4.2)

  • Tilsidesættelse af forskellige pligter, SIL § 59 (A.C.3.2.1.4.3)

  • Straffebestemmelser i BKG nr. 1634 af 27/12 2019 (DAC6) (A.C.3.2.1.4.4)