Dette afsnit handler om straffebestemmelserne i SKL § 84, nr. 1-5, der knytter sig til forskellige pligter efter SKL, og SKL § 84, nr. 6, om udstedelse af urigtig faktura mv.

Afsnittet indeholder: