Dato for offentliggørelse
18 Dec 2018 14:37
Serienummer
S nr. 32
Resumé

Denne vejledning beskriver, hvordan kulturinstitutioner skal indberette oplysninger om modtagne gaver, der er fradragsberettigede for giveren.

Hvad er nyt?

Du kan rette din indberetninger frem til 1. hverdag i april 4 år efter indkomståret.

Vejledningen er derudover uændret.

ISBN-nummer
978-87-417-0420-3
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen