Dato for udgivelse
12 Nov 2018 14:30
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12 Nov 2018 14:30
SKM-nummer
SKM2018.563.SKTST
Myndighed
Skatteforvaltningen
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
18-1732701
Dokument type
SKM-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Rentesats, restskat, overskydende skat, procenttillæg, procentgodtgørelse
Resumé

Rentesatser til beregning af renter og procenttillæg af restskat samt procentgodtgørelse på overskydende skat er her fastsat for indkomståret 2018.

Reference(r)

Opkrævningsloven § 7, stk. 2.
Kildeskatteloven § 59, stk. 1, 2. pkt.
Kildeskatteloven § 61, stk. 2, 2. pkt.
Kildeskatteloven § 62, stk. 2, 2. pkt.
Lov nr. 359 af 29. april 2018 §1

Henvisning

Forskudsopgørelsen

Rentesatser for dag-til-dag rente og procenttillæg af restskat, samt til procentgodtgørelse på overskydende skat for 2018:

  • Renten for dag-til-dag rente for indkomståret 2018 udgør 2,2 procent i henhold til kildeskatteloven § 59 stk. 1, 2. pkt.
  • Renten for procenttillæg på restskat for indkomståret 2018 udgør 4,2 procent i henhold til kildeskatteloven § 61 stk. 2, 2. pkt.
  • Renten for procentgodtgørelse på overskydende skat for indkomståret 2018 udgør 0,0 procent i henhold til kildeskatteloven § 62 stk. 2, 2. pkt.