Dato for offentliggørelse
28 Jan 2022 10:09
Serienummer
S nr. 109
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af kvartalsvis rente af udlån for indkomståret 2022.

Vejledningen gælder for virksomheder der som led i deres virksomhed yder eller formidler lån.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningslov (LBK nr. 1754 af 30. august 2021 med senere ændringer).

Indberetningen om udlån følger reglerne i skatteindberetningslovens § 15 jævnfør § 13, samt bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020 om skatteindberetning m.v. med senere ændringer. 

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente 2022, version 1.0.

ISBN-nummer
978-87-417-0757-0
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen