Dato for offentliggørelse
26 Jan 2023 13:06
Serienummer
S nr. 111
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk kvartalsvis indberetning af realkreditlån for indkomståret 2023.

Vejledningen gælder for virksomheder der som led i deres virksomhed yder eller formidler realkreditlån.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningslov (LBK nr. 1754 af 30. august 2021 med senere ændringer).

Indberetningen om realkreditlån følger reglerne i skatteindberetningslovens § 15, jævnfør § 13, samt bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020 om skatteindberetning m.v. med senere ændringer.

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning om kvartalsvis indberetning af realkreditlån 2023, version 1.0.

 

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen