Dato for offentliggørelse
04 Feb 2021 11:09
Serienummer
S nr. 111
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk kvartalsvis indberetning af realkreditlån for indkomståret 2021.

Vejledningen gælder for virksomheder der som led i deres virksomhed yder eller formidler realkreditlån.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningslov (lov nr. 1536 af 19. december 2017 med senere ændringer)

Indberetningen om realkreditlån følger reglerne i skatteindberetningslovens § 15, jævnfør § 13, samt bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020 om skatteindberetning m.v. med senere ændringer.

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning om kvartalsvis indberetning af realkreditlån 2021, version 1.0.

 

ISBN-nummer
978-87-417-0949-9
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen