Dato for offentliggørelse
09 Apr 2019 14:10
Serienummer
S nr. 108
Resumé

Vejledningen gælder for alle, som er indberetningspligtige af pantebreve med pant i fast ejendom som ligger i depot til forvaltning efter skatteindberetningslovens § 14.

Hvad er nyt?

Vejledningen er opdateret og ændret som følger:

Afsnit 6.2 - adgangsbegrænsning for bureau
Præcisering af hvornår et bureau har adgang til at se fx. historik for et pantebrev. Ændringen sker 10. april 2019.

ISBN-nummer
978-87-417-0505-7
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen