Dato for offentliggørelse
24 Feb 2020 12:55
Serienummer
S nr. 108
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk kvartalsvis indberetning af pantebreve med pant i fast ejendom i depot til forvaltning for indkomståret 2020. 

Vejledningen gælder for virksomheder der som led i deres erhverv modtager pantebreve med pant i fast ejendom i depot til forvaltning. 

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningslov (lov nr. 1536 af 19. december 2017 med senere ændringer).

Indberetningen om pantebrevene følger reglerne i skatteindberetningslovens §§ 14 og 15 samt bekendtgørelse nr. 927 af 26. juni 2018, om skatteindberetning m.v. med senere ændringer. 

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning om kvartalsvis indberetning af pantebreve i depot 2020, version 1.0.

ISBN-nummer
978-87-417-0838-6
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen