Dato for offentliggørelse
28 Jan 2022 10:08
Serienummer
S nr. 108
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk kvartalsvis indberetning af pantebreve med pant i fast ejendom i depot til forvaltning for indkomståret 2022. 

Vejledningen gælder for virksomheder der som led i deres erhverv modtager pantebreve med pant i fast ejendom i depot til forvaltning. 

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningslov (LBK nr. 1754 af 30. august 2021 med senere ændringer).

Indberetningen om pantebrevene følger reglerne i skatteindberetningslovens §§ 14 og 15 samt bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020 om skatteindberetning m.v. med senere ændringer. 

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning om kvartalsvis indberetning af pantebreve i depot 2022, version 1.0.

ISBN-nummer
978-87-417-0756-3
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen