Borgere og virksomheder kan se oplysninger der er indberettet om dem på TastSelv Skatteoplysninger (skattemappen). De vil også kunne se, hvis der er foretaget rettelser til den oprindelige indberetning. En rettelse vil fremgå som en modpostering.  

Vi bruger oplysningerne til at forbedre borgerens forskudsregistrering. Oplysningerne vil blive anvendt til løbende at sende forslag til ny forskudsopgørelse (et såkaldt AutoForskud). i 2023. Vi sender et forslag til ny forskudsopgørelse til de borgere, hvor der er tale om store ændringer i fx løn og renter.

eSkatdata
Via eSkatData kan banker og andre finansielle virksomheder få adgang til Skatteforvaltningens oplysninger om bl.a. gæld og årsopgørelser. Dette skal gøre det nemmere for finanssektoren at kreditvurdere og rådgive privatkunder korrekt. Fra 2023 vil der også være adgang til at se oplysninger om de kvartalsvise renteoplysninger.◄

Borgeren
Borgere kan finde oplysningerne på TastSelv - borger - skatteoplysninger, ved at logge ind på skat.dk med NemID.

Vi omsætter de indberettede oplysninger til ejerstatuskoder
Vær opmærksom på, at vi omsætter de indberettede oplysninger til ejerstatuskoder, som vises i skatteoplysningerne, så ejerfordeling kan ses. Se konverteringsliste for ejerstatuskoder.

Særligt om fordeling ved sameje 
Renter fordeles automatisk med 50 % til hver låntager og depothaver, når der er oplyst om henholdsvis to låntagere og to depothavere på pantebrevet.