Her kan du få vejledning til at indberette oplysninger om medarbejderaktier og selskabers køb af egne aktier.

Indberetning af medarbejderaktier og køb af egne aktier mv. sker via en mail i TastSelv Erhverv.

Indberetning skal foretages i dette skema (excel)

Hvis du har spørgsmål, så skriv til os på eKapital@sktst.dk eller ring til 72380210

Se driftslog for værdipapirer

Selskaber har pligt til at indberette statsstøtte på over 500.000 euro pr. støtteordning. Det gælder fx medarbejderaktieordninger, der er omfattet af Ligningslovens § 7P, stk. 2 nr. 2, 4. pkt. Det vil sige, når selskabet modtager støtte i form af at anvende den forhøjede grænse for nye, mindre virksomheder og tildeler den ansatte vederlag i form af aktier, køberetter til aktier eller tegningsretter til aktier til og med 50 % af den ansattes årsløn.

Bemærk, at en række betingelser skal være opfyldt for, at reglerne i Ligningsloven § 7 P om, at nye og mindre virksomheder kan tildele medarbejderaktier svarende til og med 50 % af årslønnen, kan anvendes. Alle betingelser står i Lovgrundlag og ikrafttrædelse (Den juridiske vejledning).

Indberet senest den 20. januar

Der skal indberettes i kalenderåret efter tildeling af medarbejderaktier m.v. Fristen for at indberette medarbejderaktier m.v. tildelt efter LL 7P, stk. 2 nr. 2, 4. pkt. for 2021 er den 20. januar i året efter tildelingen.

Indberetningen skal ske pr. selskab, uanset om selskabet indgår i sambeskatning eller koncernforbindelse, og oplysningerne bliver offentliggjort i Europa-Kommissionens statsstøtteregister.

Indberet om statsstøtteordningen (virk.dk)

Udregn, om I er omfattet af reglerne

I skal kun indberette, hvis den samlede støtte efter medarbejderaktieordningen beløbsmæssigt overstiger 500.000 euro for kalenderåret. Støttebeløbet skal opgøres samlet for et kalenderår. I skal omregne beløbet fra danske kroner til euro efter den kurs, der gælder den første arbejdsdag i oktober i det år, som indberetningen vedrører. 

Aktieløn efter ligningslovens § 7P, stk. 2 nr. 2, 4. pkt. skal samlet have en værdi på mere end 16,5 mio. kr. for året.

Hvis dette loft er overskredet, skal støttebeløbet opgøres som aktielønnen gange 80 % og 28,3 %. Hvis aktielønnen fx udgør 20 mio. kr., opgøres støttebeløbet som 4.528.000 kr. (20 mio. kr. X 0,80 X 0,283 = 4,528 mio. kr.).

Aktieløn efter ligningslovens § 7P, stk. 2 nr. 2, 4. pkt. skal samlet have en værdi på mere end 22, 3 mio. kr. for året.

Hvis dette loft er overskredet, skal støttebeløbet opgøres aktielønnen gange 80 % og 21 %. Hvis aktielønnen fx udgør 25 mio. kr., opgøres støttebeløbet som 4.200.000 kr. (25 mio. kr. X 0,80 X 0,21 = 4,2 mio. kr.).

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.