Dato for udgivelse
07 Jan 2019 11:22
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 Dec 2018 10:30
SKM-nummer
SKM2019.1.SR
Myndighed
Skatterådet
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Sagsnummer
18-1625268
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
trust, skattemæssigt transparent
Resumé

Skatterådet bekræftede, at en australsk trust ansås for transparent i forhold til spørger, som havde stiftet trusten. Skatterådet bekræftede desuden, at en påtænkt ændring af the ”beneficiaries” ikke ville have nogle skattemæssige konsekvenser for hverken spørger, hans hustru eller deres to fælles børn.

Hjemmel

statsskattelovens § 4

Reference(r)

statsskattelovens § 4

Henvisning

Den juridiske vejledning C.B.2.15.2

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at M Trust skal anses for at være skattemæssigt transparent, således at M anses for at være skattemæssig ejer af trustens aktiver og passiver og dermed skattepligtig af den løbende indkomst som oppebæres af trusten?

 2. Kan Skatterådet bekræfte, at den påtænkte ændring af the "beneficiaries" ikke har nogen skattemæssige konsekvenser for M eller de øvrige beneficiaries, det vil sige Ms hustru H og deres to fælles børn?

Svar

 1. Ja

 2. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

M er australsk statsborger og blev i 2014 fuldt skattepligtig til Danmark. Ms hustru H og deres to fælles børn er bosiddende og fuldt skattepligtige til Danmark.

M er direktør og ejer hele kapitalen i MG Company Pty Ltd.

Familiefonden "M Trust" blev stiftet i Australien den 2. juni 2014.

M Trust blev stiftet med Ms advokat som Settlor, og med Ms 100% ejet selskab MG Company Pty Ltd, som Trustee. Indskuddet ved etablering af Trusten var på 10 AUD.

De begunstigede (the beneficiaries) i Trusten, er M, hans hustru H og deres børn, jf. clause 3.1 i M Trust Deed.

Ifølge M Trust Deed clause 7 har M mulighed for at udskifte the Trustee.

M Trust ejer i dag hele kapitalen i L Marketing Ply Ltd og LE Ply Ltd.

M påtænker at fjerne hans hustru H og deres børn som the beneficiaries, således at han er den eneste beneficiary, men ønsker sikkerhed for at ændringen ikke har negative skattemæssige konsekvenser.

Af M Trust Deed fremgår bl.a. følgende:

1.1 Definitions

Appointer means the person having the power under this deed to appoint or remove a trustee.

Default beneficiary means a beneficiary referred to in clause 14.2(a)(iv)A

"3.1 Beneficiaries

The beneficiaries of the Trust comprise:

Persons:

(a) M and H (Specified Beneficiaries: and

(b) The children and remoter issue of the Specified Beneficiary or Specified Beneficiaries before the Vasting Date

7.1 Power of appoint

The power to appoint a new trustee in place of the Trustee or in addition to and jointly with the Trustee and the power to remove the Trustee is subject to the following provisions of the clause vested in:

(a) M ("the first appointer")

Den 26. oktober 2018 oplyste rådgiver følgende:

Vi har fået oplyst, at der ikke er foretaget ændringer af deeden efter stiftelsen.

Vi har fået oplyst, at fuld skattepligt indtrådte i 2014.

Børnene C, er født … (dvs. 4 år) og D født … (dvs. 1 år).

Det er oplyst, at det er spørgers 100 pct. ejer selskab, som er trustee. Når det er spørgers 100 pct. ejet selskab, som er trustee, bad Skattestyrelsen om at få oplyst/beskrevet, hvordan dette foregår. Er det i virkeligheden spørger, som bestemmer alt i trusten?

Efter vores vurdering er det M, som bestemmer alt i Trusten, jf. især punkt 4, sidste sætning nedenfor, hvor Ms advokat i Australien har fremsendt følgende uddybende forklaring:

1. In Australia, an individual or a company can be the trustee of a trust. As noted in the question, MG Company Pty Ltd is the corporate trustee (Trustee) of M Trust.

2. M is the sole shareholder of the Trustee. He is also a director of the Trustee (along with G) and a company secretary of the Trustee (along with G).

3. In Australia, the decision making power of a company is split between the company’s directors and the company’s shareholders as set out in the Corporations Act 2001 (Cth) or the company’s constitution (if applicable).

4. Under the terms of M Trust Deed (Deed), the Trustee (being a company) may exercise its powers as set out in the Deed by a resolution of directors. Alternatively, the directors may unanimously decide to delegate their decision making power to one or more of the Trustee’s directors or members (see clause 8.4(a) of the Deed). This means that the powers of the Trustee are exercised by a decision of M and G as directors, unless M and G have unanimously decided to delegate their decision making power. M has made all decisions so far.

5. The Deed provides that the Trustee may exercise all powers and discretions conferred on it by the Deed or law, notwithstanding that any person being a director or shareholder of the Trustee may benefit directly or indirectly as a result of the exercise of any such power or discretion (see clause 8.4(b) of the Deed).

6. The various powers of the Trustee are set out at clause 13 of the Trust Deed. These powers are very broad and include powers to generally deal with the trust fund, powers to deal with real or personal property, powers to lend or borrow, powers to provide guarantees and indemnities etc.

7. For completeness, we note that:

 • M is the "first appointor" under the terms of the Deed and has the power to appoint a new trustee in place of the Trustee or in addition to and jointly with the Trustee, and the power to remove the Trustee (see clause 7.1 of the Deed).
 • M and H are listed as the "Specified Beneficiaries", along with their children and remoter issue.

8. Given that M Trust is a discretionary trust, however, the beneficiaries under the Deed have no fixed right to receive a distribution. Instead, the Trustee has discretion to determine how distributions are made (including in what proportions and to which beneficiaries etc.) (see clause 4.1 of the Trust Deed)

Skattestyrelsen skrev til rådgiver, at det er oplyst, at trusten er stiftet den 2. juni 2014, men samtidigt er det oplyst, at der den 28. marts 2014 blev overdraget selskaber til trusten. Hvordan kan man overdrage et selskab til en trust, som ikke eksisterer?

Rådgiver svarede følgende:

I anmodningen om bindende svar er det fejlagtigt anført, at "LE Marketing Pty Ltd og LE Ply Ltd tidligere var ejet af M, der den 28. marts 2014 og den 9. september 2014 overdrog de to selskaber til M Trust." Denne oplysning er ikke korrekt. L Marketing Ply Ltd blev stiftet den 3. september 2014 og LE Ply Ltd blev stiftet den 26. maj 2014, og disse to selskaber kan derfor ikke tidligere været ejet af M. MG Company Pty. Ltd. ejer i sin egenskab af Trustee hele kapitalen i LE Ply Ltd og L Marketing Ply Ltd, og ejer aktierne som nominee, jf. vedhæftede ejerbøger og bemærk den sidste linie: "* share(s) non-beneficially held within the meaning of section 1072H of the Corporations Act 2001 (Cth)"., der anfører, at MG Company Pty. Ltd. ejer aktierne som nominee, hvor de deponerede aktier ejes af andre end den registrerede indehaver i dette tilfælde M Trust.

Vi har modtaget følgende forklaring på hvorfor aktierne var ejet af MG Company Pty. Ltd. kort tid før stiftelsen af LE Pty. Ltd.:

"1. The reason MG Company Pty Ltd. consent to be a member of LE Pty. Ltd. is dated before the date of incorporation of LE Pty. Ltd. is because, in Australia, proposed initial members must consent to be a member of a company before registration of that company. The shares are then taken to be issued to the member specified in the application for shares on the date of registration of the company (refer s120 of the Corporations Act 2001 (Cth).

2. This means that MG Company Pty Ltd. is taken to be the sole member of LE Pty. Ltd. from 26 May 2014 (being the company registration date).

3. M Trust is dated 2 June 2014. LE Pty. Ltd. was incorporated before this date and accordingly MG Company Pty Ltd. could not have held its share in this entity in its capacity as trustee of M Trust until on or after the 2 June 2014. The intention was for the shares to be held by MG Company Pty Ltd. in its capacity as trustee on or after 2 June 2014 and it held its shares in a nominee capacity in the interim. A deed of acknowledgement and corresponding resolutions indicating that this was the intent is attached."

Den 7. november 2018 oplyste rådgiver følgende:

LE Pty. Ltd.

LEs main focus is acting as an affiliate for many different niches and markets. Eg, How to make money online, Security, Web Hosting etc.

By promoting other companies products as an affiliate we generate revenue from sending web traffic to other companies sales pages and if the user purchased anything then we receive a commission.

All revenue is generated outside Denmark (mainly USA), no staff except myself are in Denmark. All websites are hosted in the USA.

For marketing we do various different things such as making our own websites, using paid ads, email marketing, and utilizing SEO.

When LE Pty. Ltd. stopped operating in Australia and the Danish filial started in Denmark it continued on the exact same work with the same websites, as time progressed some of the old sites became worthless, some new sites were created and also some websites were purchased.

Does nothing at the moment. Is an idle company.

LE Pty. Ltd. was set up at the same time as M Trust and MG Company Pty. Ltd. by my lawyer A sum of $2021.80 AUD was paid to the law firm from my personal account (Australia).

The bank account (Australia) for LE Pty. Ltd. was set up and the initial $500 AUD deposit came from my same personal account.

LE Marketing Pty. Ltd.

This second company was created because I could see the VPN industry was about to grow quickly so I thought this area of my business would also grow quickly, I wanted to separate it from the rest of my business to insulate the trust against total loss in the worst case scenario.

LE Marketing Main focus

All revenue is generated outside Denmark (mainly USA), no staff except myself are in Denmark. All websites are hosted in the USA.

For marketing we do various different things such as making our own websites, using paid ads and utilizing SEO.

When LE Marketing Pty. Ltd. stopped operating in Australia and the Danish filial started in Denmark it continued on the exact same work with the same websites, as time progressed some new sites were created and also some websites were purchased.

The company currently does nothing. It is an idle company.

LE Marketing Pty. Ltd. was set up by my lawyer from the L Marketing Ply Ltd bank account (Australia) on the 27 October 2014. 

The bank account for LE Marketing Pty. Ltd. was set up and the initial $4086 AUD deposit came from LE Pty. Ltd. on the 1 August 2014.

MG Company Pty. Ltd.

Does nothing at the moment. It acts only as the trustee for the "DG Mather Trust" and nothing else. The company has not had any activity as the only assets the trust owns are the LEs and LE Marketing, both of these companies have never paid out any funds to the Trust so there is nothing it can do. It’s an idle company.

LE Pty. Ltd.

The company purchased some initial assets (mainly websites, email accounts, social media accounts, affiliate accounts) from M (sale amount in the form a loan from M to the company payable at any time). I created these websites and other web assets in 2012 and 2013, before I had a company or Trust, while living in Australia on the side after my day job as a software developer.

The purchase was on the ... Tax (exit tax) has been paid in Australia on the value of the assets when I stopped being an Australian Tax Resident. You can see this debt in the 2014-2015 Regnskab under "websites restkøbesum". A small partial payment of $5000 AUD was made for this in 2015, LEs still owes M the rest of the money for the purchase. 

LE Marketing Pty. Ltd.

The company purchased some initial assets (mainly websites) from M (sale amount in the form a loan from M to the company payable at any time). I created these websites and other web assets in 2012 and 2013, before I had a company or Trust, while living in Australia on the side after my day job as a software developer.

The purchase was on the ... Tax (exit tax) has been paid in Australia on the value of the assets when I stopped being an Australian Tax Resident. You can see this debt in the 2014-2015 Regnskab under "websites restkøbesum". The full amount was paid out to M by the end of 2016.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørgsmål 1

Den skattemæssige vurdering af udenlandske trusts og den skattemæssige behandling af personer, der er involveret i udenlandske trusts, fremgår ikke af lovgivningen, men beror udelukkende på praksis.

Der kan, jf. afsnit 3.1.1. i lovforslag nr. L 167 vedrørende lov nr. 540 af 29. april 2015, ikke opstilles en generel definition af, hvorledes en trust skal kvalificeres i skattemæssig henseende i Danmark.

En udenlandsk trust vil efter dansk skatteret enten skulle behandles som et selvstændigt skattesubjekt eller en transparent enhed.

I dansk skatteret anerkendes trusten i de tilfælde, hvor trusten er stiftet uigenkaldeligt, og trustformuen er endeligt udskilt fra stifterens formue. Det er således en forudsætning for at anse en trust som et selvstændigt skattesubjekt, at kapitalen er definitivt og effektivt udskilt fra stifterens formuesfære.

Med definitivt menes, at stifteren ikke må have mulighed for at "tilbagekalde" trusten, så den udskilte kapital igen indgår i stifterens formuesfære. Med effektivt menes, at stifteren ikke fortsat må have rådighed over den udskilte kapital. Hvis stifteren af trusten f.eks. er indsat som trustee eller som begunstiget, er formuen ikke definitivt og effektivt udskilt. (vores understregning).

Efter praksis skal normalt "Trustee" være uvildig og uafhængig i forhold til "the beneficiaries".

Hvis blot en af betingelserne ikke er opfyldt, bliver trusten ikke anerkendt, og kapitalen betragtes derfor fortsat som en del af stifterens formuesfære. Stifteren bliver i givet fald fortsat beskattet af afkastet i trusten, jf. afsnit 3.1.1. i lovforslag nr. L 167 vedrørende lov nr. 540 af 29. april 2015.

Efter vores opfattelse bør M efter dansk skatteret anses for at være den reelle stifter af M Trust, idet M allerede fra stiftelsen har den reelle indflydelse og beslutningsret i Trusten i kraft af, at Ms 100% ejet selskab MG Company Pty Ltd er indsat som Trustee med mulighed for at påvirke udbetalingerne, herunder få udbetalt hele kapitalen. Endvidere har M mulighed for at udskifte og ændre "the beneficiaries".

M Trust må derfor anses for at være skattemæssig transparent således, at M skattemæssigt anses for at være ejer af Trustens aktiver og passiver, og derfor beskattes af det løbende skattepligtige afkast fra Trusten.

Sammenfattende er det vores opfattelse at spørgsmål 1 skal besvares med et "Ja".

Spørgsmål 2

Da M Trust skal anses for at være skattemæssige transparent, jf. besvarelsen af spørgsmål 1, således at M ifølge dansk skatteret anses for at være ejer af Trusten aktiver og passiver og de skattepligtige indkomster, bør ændringen af the "beneficiaries" ikke have nogen skattemæssige konsekvenser for M.

Vi henviser i den forbindelse til SKM2018.392.SR hvor Skatterådet bekræftede, at en ændring af "the beneficiaries", hvor stifteren, dennes ægtefælle og parrets børn ophørte med at være " beneficiaries", og en række velgørenhedsorganisationer blev indsat som "beneficiaries" ikke havde nogle skattemæssige konsekvenser da Trusten blev anset for at være transparent.

Sammenfattende er det vores opfattelse at spørgsmål 2 skal besvares med et "Ja".

Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at M Trust skal anses for at være skattemæssigt transparent, således at M anses for at være skattemæssig ejer af trustens aktiver og passiver og dermed skattepligtig af den løbende indkomst som oppebæres af trusten.

Begrundelse

Spørgsmålet er, om en trust beliggende i Australien skal anses for skattemæssigt transparent efter danske skatteregler, således at stifteren, der er bosiddende i Danmark, anses for at eje trustkapitalen direkte.

Trust-instituttet kendes ikke i dansk ret. Der er imidlertid skabt en praksis, der bl.a. er kommet til udtryk i Den juridiske vejledning 2018-2, afsnit C.B.2.15.2, efter hvilken en udenlandsk trust kan anses for et selvstændigt skattesubjekt efter dansk skatteret, såfremt trustkapitalen er definitivt og effektivt udskilt fra "stifteren".

Med definitivt menes, at trustkapitalen ikke må kunne tilbageføres til stifterens formuesfære. Med effektivt menes, at stifteren ikke fortsat må have rådighed over trustkapitalen.

Af praksis følger, at dette bl.a. indebærer, at de til trusten overførte midler aldrig må kunne tilbageføres til stiften, dennes ægtefælle eller hjemmeboende børn under 18 år. Dette gælder både trustens kapital og afkastet af denne. Det vil sige at midlerne skal være overført til trusten på en sådan måde, at stifteren helt er afskåret fra at råde over disse.

I SKM2018.376.HR udtale Højesteret, at efter fast og langvarig praksis er det efter dansk ret en betingelse for, at en fond kan anerkendes som et selvstændigt skattesubjekt, at fondens formue er effektivt og uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue.

Det fremgår af den konkrete sag, at stiften, hans hustru og deres hjemmeboende børn under 18 år p.t. er benificienter, at stifteren Ms 100 pct. ejet selskab MG Company Pty. Ltd. er trustee, at M kan udskifte trustee og at M kan ændre på, hvem der er benificienter. Derfor anses M Trust for transparent i forhold til stifteren M.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Det ønskes bekræftet, at den påtænkte ændring af the "beneficiaries" ikke har nogen skattemæssige konsekvenser for M eller de øvrige beneficiaries, det vil sige Ms hustru H og deres to fælles børn.

Begrundelse

P.t. er det M og hans hustru H og deres mindreårige børn der er beneficienter i henhold til dedeens pkt. 3.1.

M påtænker at fjerne hustruen H og deres børn som beneficienter, således at han er den eneste beneficient, men ønsker sikkerhed for at ændringen ikke har negative skattemæssige konsekvenser.

Spørgsmålet er derfor, om denne påtænkte ændring af beneficienterne vil have skattemæssige konsekvenser for M eller hans hustru H og deres mindreårige børn.

Som det fremgår under indstillingen i spørgsmål 1 har Skattestyrelsen indstillet, at trusten anses for transparent i forhold til stifteren M. Det betyder, at han skatteretligt stadig anses for ejer af aktiverne i trusten.

I SKM2016.220.SR kunne Skatterådet ikke bekræfte, at det ikke ville have nogle skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser for person A eller dennes arvinger, hvis person A blev fjernet som begunstiget. Det blev lagt til grund ved besvarelsen at trusten var transparent. Dette medførte, at person A ansås for ejer af formuen i trusten. Hvis person A blev fjernet som begunstiget, fandt Skatterådet efter en konkret vurdering af sagens oplysninger, at dette medførte en overdragelse af formue inden for den nære familiekreds. Formuen, som børnene og barnebarnet erhvervede fra person A under de foreliggende omstændigheder, var derfor gaveafgiftspligtige efter boafgiftslovens §§ 22 og 23, jf. § 25.

I SKM2018.392.SR bekræftede Skatterådet, at en trust etableret på Jersey skulle anses for skattemæssig transparent efter danske skatteregler såvel før som efter, at der blev foretaget ændringer i sammensætningen af begunstigede.

Da trusten i den konkrete sag allerede er transparent i forhold til M, således at han beskattes af aktiverne og passiverne i trusten, og der foretages en ændring således at han bliver eneste benificient, vil ændringen ikke have nogen skattemæssig betydning hverken for M eller hans hustru H og deres to fælles børn, da trusten også efter ændringen vil være transparent i forhold til M.

Indstilling

Skattestyrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelse.

Lovgrundlag, forarbejder og praksis

Spørgsmål 1

Lovgrundlag

Statsskattelovens § 4

Som skattepligtig indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte undtagelser og begrænsninger den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi, således f eks:

c. af et embede eller en bestilling, såsom fast lønning, sportler, embedsbolig, naturalydelser, emolumenter, kontorholdsgodtgørelse (med hensyn til kontorudgifter jf. § 6 b), samt pension, ventepenge, gaver (jf. dog herved bestemmelsen i § 5 b), understøttelser, klosterhævning, livrente, overlevelsesrente, aftægt og deslige;

d (…)

e. af rente eller udbytte af alle slags obligationer, aktier og andre inden- eller udenlandske pengeeffekter, så og af udestående fordringer og af kapitaler, udlånte her i landet eller i udlandet, med eller uden pant, mod eller uden forskrivning. (…)

Praksis

SKM2018.376.HR

Højesteret udtalte, at efter fast og langvarig praksis er det efter dansk ret en betingelse for, at en fond kan anerkendes som et selvstændigt skattesubjekt, at fondens formue er effektivt og uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue. Det er i den forbindelse en betingelse, at fonden har en uafhængig ledelse. Kravet om uafhængighed anses efter forarbejderne til fondsloven i almindelighed for opfyldt, hvis mindst ét medlem af bestyrelsen indtager en i forhold til stifteren uvildig og uafhængig stilling.

Ved stiftelsen i 1992 og ved udlodningen i 2007 bestod bestyrelsen for H2 af stifteren A og hans forældre. Da bestyrelsen således alene bestod af stifteren og hans nære slægtninge, og da disse slægtninge ikke kunne anses for uvildige og uafhængige i forhold til ham, opfyldte fonden ikke betingelserne for at kunne anses for et selvstændigt skattesubjekt.

SKM2012.138.ØLR

En person, som nu var skattepligtig til Danmark, havde været medstifter af en trust på Isle of Man, og blev senere indsat som "Protector".

Under Landsskatterettens bemærkninger fremgår bl.a. følgende: "Vedrørende sagens realitet bemærkes, at det er en forudsætning for at anse en udenlandsk trust for et selvstændigt skattesubjekt i forhold til danske regler, at der er sket en effektiv og uigenkaldelig udskillelse af trustformuen fra den person, der indskyder midler i trusten. ... Klageren anses for at have haft den fulde råden over trustens formue, som dermed ikke var adskilt fra klagerens formue. På baggrund heraf er det ikke dokumenteret, at der er sket en effektiv og uigenkaldelig udskillelse af trustens midler fra klagerens formue, hvorfor beskatning af trustens indtægter skal ske hos ham."

SKM2017.637.SR

Skatterådet bekræftede, at spørger (stifteren) var personligt skattepligtig af indtægter og udgifter oparbejdet i en trust indregistreret i Schweiz fra tidspunktet for spørgers skattepligt til Danmark, idet det alene var spørger, der havde den reelle indflydelse og beslutningsret i trusten, uanset at trustens vedtægter gav indtryk af at det var trustens trustee, der uden indblanding fra spørger kunne træffe beslutninger på trustens vegne. Der blev lagt vægt på, at spørger var begunstiget i trusten og at spørger på et hvilket som helst tidspunkt kunne afsætte den fungerende trustee, såfremt han ikke rettede sig efter spørgers ønsker.

SKM2016.461.SR

Skatterådet bekræftede efter en konkret vurdering, at A TRUST ikke ansås for at være et selvstændigt skattesubjekt, idet trustens formue ikke var definitivt og effektivt udskilt fra stifterens formuesfære.

Skatterådet bekræftede videre, at når det var trustens stifter, M, der anså s som ejer af trustformuen, skulle han beskattes af eventuelle udlodninger af aktier, afkast af andre værdier og eventuelle værdistigninger. Det var heller ikke at betragte som et skattepligtigt salg for stifteren, hvis han overdrog aktier til trusten.

Endvidere bekræftede Skatterådet, at udbetalinger fra trusten til personer, som var begunstiget, var at betragte som gave fra stifteren til modtager, når der var tale om vederlagsfri overdragelse af formuefordele, som udslag af gavmildhed

Den juridiske vejledning 2018-2, C.B. 2.15.2 Beskatning af udenlanske trusts (fonde)

(…)

Hvordan behandles stifteren af en udenlandsk trust eller en båndlagt kapital

Det sker, at personer, som er skattepligtige til Danmark, stifter eller sætter penge ind i udenlandske trusts. Udenlandske "trusts" kan ikke sammenlignes med danske fonde, og de kan have forskelligt indhold fra land til land og fra trust til trust.

For at en udenlandsk trust kan tillægges betydning for en dansk skattepligtig, er det Skattestyrelsens opfattelse, at kapitalen både skal være

 • definitivt og
 • effektivt udskilt fra stifterens/indskyderens formuesfære.

Med definitivt menes, at stifteren ikke må have mulighed for at "tilbagekalde" trusten, så den udskilte kapital igen indgår i stifterens formuesfære.

Med effektivt menes, at stifteren ikke fortsat må have rådighed over den udskilte kapital. Hvis stifteren eller den person, som har "arvet" trustkapitalen, fx kan få trustee til at træde tilbage som trustee, antages det at kapitalen ikke er effektivt udskilt. 

Spørgsmål 2

Lovgrundlag

Der henvises til gennemgangen under spørgsmål 1.

Praksis

SKM2018.392.SR

Skatterådet bekræftede, at en trust etableret på Jersey skulle anses for skattemæssig transparent efter danske skatteregler såvel før som efter, at der blev foretaget ændringer i sammensætningen af begunstigede.

SKM2016.220.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at det ikke ville have nogle skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser for person A eller dennes arvinger, hvis person A blev fjernet som begunstiget.

Det blev lagt til grund ved besvarelsen at trusten var transparent. Dette medførte, at person A ansås for ejer af formuen i trusten. 

Hvis person A blev fjernet som begunstiget, fandt Skatterådet efter en konkret vurdering af sagens oplysninger, at dette medførte en overdragelse af formue inden for den nære familiekreds. Formuen, som børnene og barnebarnet erhvervede fra person A under de foreliggende omstændigheder, var derfor gaveafgiftspligtige efter boafgiftslovens §§ 22 og 23, jf. § 25.