Indhold

Dette afsnit handler om Skatteforvaltningens beføjelser efter kildeskatteloven til kontrol, herunder om arbejdsgiverkontrol og indeholdelsespligt, samt andre kontrolbestemmelser i kidldeksatteloven og andre forskellige afgiftslove etc. Se KSL § 86, som ændret ved Lov nr. 789 af 04/05/2021, og KSL § 86 A § 86 B og § 86 C,.

Afsnittet indeholder:

  • Kontrolbeføjelser (afsnit A.C.2.2.1)
  • Pålæg om at føre logbog (afsnit A.C.2.2.2)
  • Pålæg om at anvende et lønservicebureau (afsnit A.C.2.2.3)
  • Videregivelse af oplysninger om, hvorvidt en virksomhed er registreret som indeholdelsespligtig (afsnit A.C.2.2.4)