Indhold

Dette afsnit handler om, hvilke fysiske og juridiske personer, der er undtaget for oplysningspligten.

 Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over ændringer i forhold til den tidligere skattekontrollov
  • Fysiske personer, der er undtaget oplysningspligten (A.C.2.1.2.1.3.1)

  • Juridiske personer, der er undtaget oplysningspligten (A.C.2.1.2.1.3.2)

Regel

Følgende fysiske personer er ikke omfattet af oplysningspligten i SKL § 2:

1) Børn, der ikke er fyldt 15 år ved indkomstårets begyndelse, medmindre de i indkomståret har haft skattepligtig indkomst, jf. KSL § 5.

2) Personer, der alene er skattepligtige efter KSL § 2, stk. 1, nr. 3, 6 eller 8, jf. dog stk. 2.

3) Personer, der alene er skattepligtige efter KSL § 2, stk. 2, når de pågældende alene beskattes efter sømandsbeskatningslovens (SØBL) § 9, stk. 1, jf. dog stk. 2.

Personer omfattet af stk. 1, nr. 2 og 3, er dog ikke undtaget fra oplysningspligten, hvis den skattepligtige har modtaget udbytte omfattet af LL § 16 A, stk. 1 og 2, eller afståelsessummer omfattet af LL § 16 B, i hvilke der ikke er indeholdt udbytteskat efter KSL § 65, medmindre udbyttet eller afståelsessummerne er omfattet af KSL § 65, stk. 5. En skattepligtig, som er omfattet af KSL § 2, stk. 1, nr. 3, og som har valgt at blive beskattet efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1, er heller ikke undtaget fra oplysningspligten.

Se SKL § 3.

SKL § 3 erstatter hjemlen i den tidligere SKL § 2. Se nærmere nedenfor.

Oversigt over ændringer i forhold til den tidligere skattekontrollov

Tidligere SKL Gældende SKL Indholdet af ændringer
§ 2, stk. 1, nr. 1, § 3, stk. 1, nr. 1 Efter bestemmelsen er børn, der ikke er fyldt 15 år ved indkomstårets begyndelse, ikke omfattet af oplysningspligten i § 2, medmindre de i indkomståret har haft skattepligtig indkomst, jf. KSL § 5. Bestemmelsen svarer til den gældende skattekontrollovs § 2, stk. 1, nr. 1, bortset fra, at der til bestemmelsen er føjet en henvisning til KSL § 5.
2 §, stk. 1, nr. 2, § 3, stk. 1, nr. 2 Det følger af bestemmelsen at oplysningspligten ikke omfatter personer, der alene er skattepligtige efter KSL § 2, stk. 1, nr. 3, 6 eller 8, jf. dog stk. 2. Bestemmelsen er en videreførelse af den gældende skattekontrollovs § 2, stk. 1, nr. 2. Dog er der tilføjet en henvisning til stk. 2 og sidste led skilt ud til en særskilt bestemmelse i nr. 3., jf. nedenfor.
§ 2, stk. 1, nr. 2 § 3, stk. 1, nr. 3 Efter bestemmelsen omfatter oplysningspligten ikke personer, der alene er skattepligtige efter KSL § 2, stk. 2, når de pågældende alene beskattes efter sømandsbeskatningslovens § 9, stk. 1, jf. dog stk. 2. Bestemmelsen er en videreførelse af den gældende skattekontrollovs § 2, stk. 1, nr. 2, sidste led. Dog er der foretaget en redaktionel ændring ved betegnelsen af lov om beskatning af søfolk som sømandsbeskatningsloven
§ 2, stk. 2, 1. pkt § 3, stk. 2, 1. pkt Efter § 3, stk. 2, 1. pkt., gælder undtagelserne som nævnt i stk. 1, nr. 2, ikke, hvis den skattepligtige har modtaget udbytte omfattet af LL § 16 A, stk. 1 og 2, eller afståelsessummer omfattet af LL § 16 B, i hvilke der ikke er indeholdt udbytteskat efter KSL § 65, medmindre udbyttet eller afståelsessummerne er omfattet af KSL § 65, stk. 5. Bestemmelsen er en videreførelse af den gældende skattekontrollovs § 2, stk. 2, 1. pkt., med de redaktionelle ændringer, at udtrykket "fritagelserne" erstattes af "undtagelserne" og "m.v." erstattes af "afståelsessummerne".
§ 2, stk. 2, 2. pkt § 3, stk. 2, 2. pkt. §Efter 3, stk. 2, 2. pkt., gælder undtagelsen fra oplysningspligten heller ikke for en skattepligtig, som er omfattet af KSL § 2, stk. 1, nr. 3, og som har valgt at blive beskattet efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1.

Bestemmelsen i § 3, stk. 2, 2. pkt., er en videreførelse af den gældende skattekontrollovs § 2, stk. 2, 2. pkt. med den redaktionelle ændring, at udtrykket "fritagelserne" erstattes af "undtagelserne" og henvisningen til stk. 1, nr. 2, er udeladt. Det sidste skyldes, at bestemmelsen i stk. 2 alene angår stk. 1, nr. 2.