Indhold

Dette afsnit handler om, at de skattepligtige, som der indberettes oplysninger om, skal identificere sig i forhold til den indberetningspligtige, samt konsekvenserne ved manglende identifikation.

Afsnittet indeholder