Regel

Efter indstilling fra Skatterådet fastsætter skatteministeren regler om indgivelse af og indholdet af anmodninger, der efter skattelovgivningen skal indgives i tilknytning til oplysningsskemaet.

Se SKL § 7.

SKL § 7 er en videreførelse af den tidligere SKL § 1, stk. 7, med redaktionelle ændringer.