Indhold 

Dette afsnit handler om skattepligtige fysiske personer, der modtager en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema, når der skal opgøres indkomst mv., og der på dette grundlag beregnes en slutskat for det foregående indkomstår.

Afsnittet indeholder:

Regel

Skatteministeren fastsætter regler om,

  1. hvilke skattepligtige der forud for oplysningsfristens udløb, jf. SKL § 10, fra Skatteforvaltningen modtager en opgørelse af den skattepligtige indkomst og ejendomsværdi for det afsluttede indkomstår (årsopgørelse) i stedet for et oplysningsskema, jf. SKL § 5, og
  2. at visse skattepligtige, som ifølge lovgivningen forudsættes at give oplysningerne som nævnt i SKL § 2 i et oplysningsskema, jf. SKL § 5, i stedet modtager en årsopgørelse.

Er en skattepligtig, som er omfattet af regler udstedt i medfør af stk. 1, samlevende med en ægtefælle, jf. KSL § 4, der skal give oplysningerne som nævnt i SKL § 2 efter SKL § 5, modtager den skattepligtige dog forud for oplysningsfristens udløb alene oplysninger om indberettede tal til brug for årsopgørelsen (servicemeddelelse). Skatteforvaltningen udarbejder årsopgørelsen til ægtefællerne, når begge ægtefæller har givet Skatteforvaltningen oplysninger som nævnt i SKL § 2.

En skattepligtig, som er omfattet af regler udstedt i medfør af stk. 1, eller som er omfattet af stk. 2, kan senest den 1. maj i året efter indkomståret meddele Skatteforvaltningen, at den pågældende for dette indkomstår giver oplysningerne som nævnt i SKL § 2 efter SKL § 5.

Se SKL § 8.

SKL 8 er en omskrivning og videreførelse af den tidligere SKL § 1. 

►◄