Hvis ægtefællen er modtager et oplysningsskema.

Er en skattepligtig, som er omfattet af den persongruppe, der modtager en årsopgørelse, samlevende med en ægtefælle, der modtager et oplysningsskema, modtager den skattepligtige dog kun oplysninger om indberettede tal til brug for årsopgørelsen (servicemeddelelse).

Skatteforvaltningen udarbejder årsopgørelsen til ægtefællerne, når begge ægtefæller har afgivet de oplysninger, som fremgår af SKL § 2.

Se SKL § 8, stk. 2, 1. pkt.

Det fremgår af forarbejderne til lov nr. 1535 af 19. december 2017, at bestemmelsen er en videreførelse af den tidligere SKL § 1, stk. 6, med de ændringer, som afskaffelsen af selvangivelsesbegrebet giver anledning til. Dog er det redaktionelt tilføjet, at der med oplysninger om indberettede tal til brug for årsopgørelsen forstås en servicemeddelelse.

Med henvisningen i stk. 2 til KSL § 4 præciseres det, at det er de almindelige bestemmelser om beskatning af ægtefæller, herunder samlivsbetingelserne, som vil finde anvendelse.

Årsopgørelse til begge, når begge ægtefæller har afgivet de oplysninger, som fremgår af SKL § 2.

Skatteforvaltningen udarbejder årsopgørelsen til ægtefællerne, når begge ægtefæller har afgivet de oplysninger, som fremgår af SKL § 2.

Se SKL § 8, stk. 2, 2. pkt.

Årsopgørelsen til ægtefællerne vil dannes, når den ægtefælle, som forud for oplysningsfristen modtager et oplysningsskema, har givet Skatteforvaltningen oplysninger som omfattet af SKL § 2, og den ægtefælle, som har modtaget en servicemeddelelse, enten ikke har givet Skatteforvaltningen oplysninger, fordi en korrekt årsopgørelse kan dannes på baggrund af oplysningerne i servicemeddelelsen, eller fordi denne ægtefælle har givet Skatteforvaltningen supplerende oplysninger som nævnt i SKL § 2. Begge ægtefæller skal som nævnt give Skatteforvaltningen oplysningerne i SKL § 2 inden udløbet af oplysningsfristen, jf. SKL § 10, stk. 2.