Indhold

Dette afsnit handler om, hvilke oplysningsfrister, der gælder for fysiske personer samt for juridiske personer.

Afsnittet indeholder:

Se SKL §§ 10-14.