Indhold

Dette afsnit handler om forsikringsselskabers, pensionskassers og pengeinstitutters pligter til at indberette.

Afsnittet indeholder:

 • Forsikringsselskabers indberetningspligt (A.B.1.2.3.1)
 • Pensionskasser, pensionsfonde samt andre der udbetaler pensioner og arbejdsmarkedets tillægspensioner mv. (A.B.1.2.3.2)
 • Pengeinstitutter m.fl. indberetning om pensionsordninger (A.B.1.2.3.3)
 • Renter af indskud og andet afkast (A.B.1.2.3.4)
 • Ydelse eller formidling af lån - renter ved for sen betaling (A.B.1.2.3.5
 • Pengeinstitutter, finansieringsselskaber, advokater og andre der modtager pantebreve med pant i fast ejendom (A.B.1.2.3.6)
 • Kvartalsvise renteindberetninger af udlånsrenter og pantebreve i fast ejendom (A.B.1.2.3.7)
 • Betalinger fra pengeinstitutter m.fl.  til kunder af gebyrer og provisioner modtaget fra investeringsinstitut (A.B.1.2.3.8)
 • Adgang til eSkatData for finansielle rådgivere (SIL § 15b) (A.B.1.2.3.9)
 • Udbytte ved aktier i depot til forvaltning (A.B.1.2.3.10)
 • Årlig indberetning af aktier mv. i depot til forvaltning (A.B.1.2.3.11)
 • Årlig indberetning for depositaren eller kontoføreren (A.B.1.2.3.12)
 • Finansielle institutter - værdipapirer (A.B.1.2.3.13)
 • Finansielle virksomheders ydelser ved kunde- eller medlemsprogram (A.B.1.2.3.14)
 • Formidlere af handel med værdipapirer - indberetning efter aftale (A.B.1.2.3.15)
 • Identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet (A.B.1.2.3.16)
 • Finansielle institutters underretningspligt af de indberettede (A.B.1.2.3.17)