Indhold

Dette afsnit handler om Skatteforvaltningens adgang til indkomstregisteret, hjemmel til registersamkøring med oplysninger fra andre offentlige myndigheder, samt oprettelse af et overvågningsregister med henblik på at imødegå overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen (kontrolinformationsregister i daglig tale kaldet KINFO). Se SKL §§ 68 og 69.

Afsnittet indeholder: