8.6 Lønindkomst fra udlandet

 

Udenlandsk indkomst omhandler herboende fuld skattepligtige personer, som har indkomst fra udlandet.

De mest almindelige felter, der anvendes er: Felt 281, 282, 286, 287, 294, 321, 323, 332, 333 og 586.

 

Felt 281: Løn fra dansk eller udenlandsk arbejdsgiver LL 33A (AM-bidragspligtig)

Udenlandsk personlig indkomst, der er omfattet af ligningslovens § 33 A, stk. 1.

Det er en forudsætning for brug af dette felt, at arbejdstager kan dokumentere/ sandsynliggøre skattebetaling til arbejdsstaten.

Ligningsmæssige fradrag vedrørende løn felt 281 indberettes i felt 414.

 

Felt 282: Anden udenlandsk personlig indkomst fra udenlandsk arbejdsgiver (AM-bidragspligtig) - Credit

Udenlandsk personlig indkomst (fx løn eller honorar - ikke virksomhedsindkomst) udbetalt af en udenlandsk arbejdsgiver, som skal lempes efter:

  • Creditmetoden ifølge dobbeltbeskatningsoverenskomst eller
  • Creditmetoden ifølge LL § 33

Ligningsmæssige fradrag vedrørende løn felt 282 indberettes i felt 495.

Den betalte udenlandske skat af den udenlandske indkomst, indberettes i felt 586.

 

Felt 286: Udenlandsk lønindtægt fra udenlandsk arbejdsgiver med halv lempelse (AM-bidragspligtig)

Feltet bruges til løn fra udenlandsk arbejdsgiver, hvor der skal gives nedslag med halv lempelse efter ligningslovens § 33 A.

Feltet skal kun bruges, når lønnen udbetales fra udlandet. Hvis lønnen udbetales fra en arbejdsgiver i Danmark eller gennem en virksomheds repræsentant (der indeholdes A-skat) skal felt 294 bruges.

Ligningsmæssige fradrag vedrørende løn felt 286 indberettes i felt 493.

 

Felt 287: Udenlandsk personlig indkomst ved arbejde i udlandet - DK Arbejdsgiver - credit

Udenlandsk personlig indkomst (dog ikke virksomhedsindkomst), når der skal lempes efter:

  • Creditmetoden ifølge dobbeltbeskatningsoverenskomst eller
  • Creditmetoden ifølge LL § 33

 

Feltet skal bruges hvis lønnen er udbetalt fra en arbejdsgiver i Danmark eller gennem en virksomheds repræsentant her i landet. Det gælder uanset om lønmodtageren er omfattet af social sikringslovgivning i Danmark eller i udlandet.

Ligningsmæssige fradrag vedrørende løn felt 287 indberettes i felt 495.

Den betalte udenlandske skat af den udenlandske indkomst, indberettes i felt 586.

 

Felt 294: Udenlandsk indkomst med halv lempelse (AM-bidragspligtig)

Udenlandsk indkomst ved ophold uden for Danmark i mindst 6 måneder, hvor en dobbeltbeskatningsoverenskomst har tillagt Danmark beskatningsretten (LL. § 33A, stk. 4).

Ligningsmæssige fradrag vedrørende løn felt 294 indberettes i felt 493.

Indkomst med halv lempelse, som er udbetalt på ændringstidspunktet, skal indberettes i felt 360 sammen med anden A-indkomst til dato, ligesom betalt skat af indkomsten skal medtages i felt 361 (betalt A-skat til dato).

 

Felt 321: Udenlandsk lønindkomst LL§33A (AM-bidragspligtig) §62D

Udenlandsk indkomst i henhold til ligningslovens § 33 A, som skal indgå i skatteberegningen her i landet.

Hvis der indberettes udenlandsk indkomst i felt 321, må kode for skattepligtens omfang ikke være 1 eller 3.

Jf. §62D gives der først lempelse ved årsopgørelsen. Hvis der er tilstrækkelig dokumentation ved forskudsregistreringen, indberettes feltnummer 321 i felt 728. Der vil så blive beregnet lempelse.

 

Felt 323: Anden udenlandsk personlig indkomst (AM-bidragspligtig) § 62D

Udenlandsk indkomst, der er personlig indkomst bortset fra udenlandsk indkomst i felt 321.

Hvis der indberettes udenlandsk indkomst, må kode for skattepligtens omfang ikke være 1 eller 3.

Såfremt den udenlandske personlige indkomst er negativ, skal den indgå i felt 425 (øvrige fradrag i personlig indkomst).

Jf. §62D gives der først lempelse ved årsopgørelsen. Hvis der er tilstrækkelig dokumentation ved forskudsregistreringen, indberettes feltnummer 323 i felt 728. Så vil der blive givet lempelse.

Den betalte udenlandske skat af den udenlandske indkomst, indberettes i felt 586.

 

Felt 332: Lønindkomst ved arbejde i udlandet, dansk beskatning

Udenlandsk indkomst til dansk beskatning for arbejde udført i udlandet.

Feltet kan ikke forekomme hos begrænsede skattepligtige, heller ikke selvom de er grænsegængere.

Felt 332 indgår i beregningsgrundlaget for beskæftigelsesfradrag, ekstra befordringsfradrag og jobfradrag og felt 332 indgår automatisk i indkomstgrundlaget for reduktion af EVS pensionistnedslaget via den personlige indkomst. Der bortses desuden ikke fra indkomst i feltet ved opgørelse af teknisk/uegentligt underskud mellem ægtefæller.

 

Ligningsmæssigt fradrag vedrørende løn felt 332 indberettes i felt 341. OBS: Hvis skattepligtsperioden med fuld skattepligt er mindre end et år, skal kun indkomsten oppebåret i skattepligtsperioden indberettes i felt 332.

Felt 333: Udenlandsk lønindkomst exemptionlempelse

Udenlandsk indkomst til exemption lempelse.

Feltet kan ikke forekomme hos begrænsede skattepligtige heller ikke selvom de er grænsegængere.

Felt 333 indgår i beregningsgrundlaget for beskæftigelsesfradrag, ekstra befordringsfradrag og jobfradrag, og felt 333 indgår automatisk i indkomstgrundlaget for reduktion af EVS pensionistnedslaget via den personlige indkomst.

Ligningsmæssige fradrag vedrørende løn felt 333 indberettes i felt 484.

OBS: Hvis skattepligtsperioden med fuld skattepligt er mindre end et år, skal kun indkomsten oppebåret i skattepligtsperioden indberettes i felt 333.

 

Felt 586: Betalt udenlandsk skat, personlig indkomst

Den betalte udenlandske skat vedrørende udenlandsk personlig indkomst (felter 282, 287 og 323), indberettes i feltet Der vil så blive beregnet en nedslag i skatten efter reglerne for Credit lempelse.

Hvis der ikke indberettes beløb i feltet, opsættes automatisk 0 og lempelsen beregnes til 0.

 

Felt 728: Lempelse udenlandsk indkomst § 62D

Feltet indberettes med de felter 321 - 325, hvor der er tilstrækkelig dokumentation ved forskudsregistreringen til, at man ønsker at give lempelse allerede i forskud.

Der kan maksimalt indberettes 3 felter. Ellers gives lempelsen først ved årsopgørelsen.

Det efterfølgende felt der sjældent anvendes er: Felt 299

 

Felt 299: Udenlandsk personlig indkomst gammel exemption (AM-bidragspligtig)

Personlig indkomst, som skal beregnes efter reglerne for gammel exemption.

Fradrag vedrørende gammel exemption indberettes i felt 413.