4.10 Jobfradrag

 

Jobfradraget beregnes automatisk med 4,5 % af den arbejdsindkomst, som borgeren skal betale AM-bidrag af, og som overstiger 200.300 kr.

Jobfradraget kan dog maksimalt udgøre kr. 2.600.

Hvis den automatiske beregning af en eller anden grund ikke passer, kan du indberette fradraget med det korrekte beløb i felt 032.