4.11 Ekstra pensionsfradrag

 

Ekstra pensionsfradrag

Felt 344 "Ekstra pensionsfradrag" opgøres efter ligningslovens § 9 L og blev indført fra og med forskud 2018.

Fradraget beregnes automatisk med en procent af summen af felterne 416, 436 og 628 dog højst af 74.700 kr.

For personer med 15 år eller mindre til folkepensionsalderen beregnes fradraget med 32 % og for øvrige personer 12 %.

Feltet kan indberettes, hvis grundlaget er opgjort forkert. Der kan højst indberettes 23.392 kr. hvis personen har 15 år eller mindre til folkepensionsalderen og højst 8.772 kr. på øvrige personer.

Fradraget omregnes til helårsbeløb.

Feltet kan ikke indberettes fremadrettet.

Feltet slettes med "S" og 199=1.

Bliver slettet ved nulansættelse.