Skatteforvaltningen indsamler og udveksler data om borgere, virksomheder, ejendomme, motorkøretøjer, import/eksport mv. Dataudvekslingen betyder, at borgerne kun behøver at afgive samme oplysning én gang, fx ved skatteberegning. På den måde bidrager Skatteforvaltningen til en mere effektiv offentlig og privat sektor.

Skatteforvaltningen udveksler kun data til myndigheder eller virksomheder, der har et konkret formål og lovmæssig ret til at modtage oplysningerne. Formålene kan fx være beregning af boligstøtte, ansøgning om indfødsret eller kreditvurderinger. Derudover bliver dataene udvekslet til statistiske og videnskabelige formål.

De juridiske rammer for behandling af personoplysninger er defineret i Forvaltningsloven, Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven. 

Du kan læse mere om de enkelte løsninger for dataudveksling her: 

 • eIndkomst Udstilling henvender sig til myndigheder, virksomheder og a-kasser, som har lovmæssigt ret til at få adgang til indkomstregistret. 
  Læs mere om eIndkomst Udstilling
 • eSkatData henvender sig til finansielle virksomheder, der yder lån og økonomisk rådgivning. Der skal være tale om en finansiel virksomhed under finanstilsyn og/eller en virksomhed, der er omfattet af regler om redelig forretningsskik og god praksis for finansielle virksomheder. 
  Læs mere om eSkatData
 • Dataudvekslingsplatformen (DUPLA) er en samlet løsning, der tilbyder en ensartet adgang til Skatteforvaltningens mange oplysninger om borgere og virksomheders økonomiske forhold. 
  Læs mere om DUPLA
 • Skatteoplysninger (R75) er henvendt til offentlige myndigheder, der har behov for oplysninger om borgeres detaljerede økonomiske forhold.
  Læs mere om R75
 • SA Pro er en løsning, hvor revisorer og rådgivere kan trække udvalgte borgeres skatteoplysninger og indsende oplysningsskemaer automatisk. 
  Læs mere om SA Pro