Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om investorfradrag i henhold til investorfradragsloven.

Afsnittet indeholder:

  • Betingelser vedrørende investeringen (C.B.6.1)

  • Betingelser vedrørende det selskab, der investeres i (målselskabet) (C.B.6.2)

  • Undtagelser fra retten til investorfradrag (C.B.6.3)

  • Opgørelse af investorfradrag (C.B.6.4)

  • Genbeskatning (C.B.6.5).