Når du har en erhvervsmæssig virksomhed, skal du oplyse din virksomheds endelige resultat på dit oplysningsskema (det, der tidligere hed selvangivelsen), når året er gået. 

Du skal senest oplyse resultatet 1. juli 2022, men du kan gøre det fra midten af marts.

Du finder din virksomheds resultat og de andre oplysninger, du skal oplyse, i din virksomheds årsregnskab. Du skal oplyse resultatet, uanset om du har overskud eller underskud.

Når du har oplyst dit resultat, får du din årsopgørelse. På den kan du se, om du skal betale mere i skat eller have penge tilbage.

Her kan du se, hvordan du trin-for-trin får udfyldt dit oplysningsskema.

Sådan oplyser du - for dig med omsætning under 300.000 kr.

Havde du sidste år en omsætning under 300.000 kr., skal du oplyse din virksomheds resultat og almindelige regnskabsoplysninger. 

Se, hvordan du oplyser dit resultat i videoen: Sådan oplyser du - for dig med omsætning under 300.000 kr.

(13:08 min.)

Log på og oplys din virksomhedsresultat

Sådan gør du

 1. Hav din virksomheds regnskab (resultatopgørelse og balance) ved hånden.
 2. Log på TastSelv Borger, og tryk på Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet.
 3. Udfyld eller ret beløbet i de rubrikker, du har oplysninger til.
  Fx rubrik 31, 42 og 51. Rul ned, og tryk Næste.
 4. I rubrik 71 står du som udgangspunkt til at have en aktiv erhvervsmæssig virksomhed.

  (Har du lukket din virksomhed, skal du ændre det. Rul derefter ned, og tryk Næste. Rul ned igen, og tryk Godkend. Du skal ikke længere følge guiden.)
 5. Oplys din virksomheds overskud i rubrik 111 eller underskud i rubrik 112.
 6. Rul ned til rubrik 117. Indtast det samme beløb, som står på din resultatopgørelse under Renteudgifter til bank.
 7. Rul derefter ned til afsnittet Vælg beskatningsform. Typisk beskattes virksomheden efter de almindelige regler (hvis du vil beskattes efter kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen, kan det være en god idé at have en revisor til at lave dit regnskab).
 8. Tryk Oplys ud fra Regnskabsoplysninger.
 9. Oplys din virksomheds cvr-nummer i rubrik 300.
 10. Hvis din virksomhed var momsregistreret, skal du oplyse i rubrik 638, om du skyldte eller skulle have moms tilbage i slutningen af sidste år.

  I balancen i virksomhedens regnskab kan du se, om du havde moms, der skulle betales, eller om du havde moms til gode. Havde du moms til gode, skal du skrive beløbet med minus (-) foran.
 11. Markér i rubrik 301/302, om din virksomhed er fritaget for at give regnskabsoplysninger.

  Din virksomhed er fritaget for at give ekstra regnskabsoplysninger, hvis du sidste år havde en omsætning under 300.000 kr., eller hvis din virksomhedstype er anderledes (fx forældreudlejning). Se din omsætning i resultatopgørelsen.
 12. Svar i rubrik 303 Ja eller Nej til, om du har fået en revisor eller andre til at hjælpe dig med din virksomheds regnskab.

  Svarer du Ja, skal du også udfylde rubrik 304, 305 (hvis der er forbehold i rubrik 305, skal du også udfylde rubrik 306). Tryk Gem.

  Svarer du Nej, tryk Gem.
 13. Tryk Tilbage, hvis du ikke skal indberette for flere virksomheder.
 14. Tjek, om dine oplysninger er korrekte. Rul ned, og tryk Næste.
 15. Rul ned igen, og tryk Godkend.

  Hvis du mangler at give nogle oplysninger, vil der stå hvilke rubrikker, du mangler at udfylde.

  Du får vist en kvittering, når du er færdig med at rette årsopgørelsen. Derefter kan du se din endelige årsopgørelse.

  På din årsopgørelse kan du se, om du skal betale mere i skat, eller om du har betalt for meget i skat og skal have penge tilbage. 

Havde du sidste år en omsætning over 300.000 kr., har du pligt til at oplyse flere regnskabsoplysninger.

Se hvordan du oplyser dit resultat i videoen: Sådan oplyser du - for dig med omsætning over 300.000 kr.

I videoen er der et eksempel på et regnskab, som du kan lade dig inspirere af.

(17:15 min.)

Download eksempel på regnskabsoplysninger (pdf)