Dato for udgivelse
01 Apr 2019 15:50
Til
Virksomheder registreret for afgift af spil i forbindelse med offentlige forlystelser.
Sagsnummer
190173230
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattestyrelsen (punktafgifter) - 72 22 28 10
Resumé

Den 1. april 2019 ændres afgiftsperioden for afgift af spil i forbindelse med offentlige forlystelser, så den fremover dækker et kvartal i stedet for en kalendermåned.


Den 1. april ændres afgiftsperioden for afgift af spil i forbindelse med offentlige forlystelser, så den fremover dækker et kvartal i stedet for en kalendermåned.

I skal stadig indberette afgiften af spil i forbindelse med offentlige forlystelser i TastSelv Erhverv. Det vil sige, at I skal indberette og betale afgift, senest den 15. i måneden efter at afgiftsperioden er udløbet.

I skal indberette for marts, som I plejer. Herefter skal I indberette efter de nye regler senest den 15. juli for perioden 1. april til 30. juni.

Ændringen betyder, at I fremover kun skal indberette og betale afgift fire gange om året.

Love og Regler

Reglerne om, at afgiftsperioden for afgift af spil i forbindelse med offentlige forlystelser ændres, står i § 18 i lov nr. 1728 om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer (Afgiftssaneringspakke m.v.) af 27. december 2018.

I finder loven på retsinformation.dk. Søg på nummer og årstal.