Dato for udgivelse
01 Apr 2019 15:53
Til
Virksomheder der er registreret for emballageafgift.
Sagsnummer
19-0173097 / 19-0173201
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattestyrelsen (punktafgifter) - 72 22 28 10
Resumé

Den 1. april og den 1. juli 2019 ændres reglerne for afgift af emballager.


Den 1. april ophører kravet om fysisk lageradskillelse
Fra den 1. april 2019 ændres kravet om fysisk lageradskillelse. Det betyder, at I fra den 1. april 2019 ikke længere behøver at holde de varer, I har betalt afgift af, adskilt fra varer, som I ikke har betalt afgift af.

Det er kun reglerne i emballageafgiftsloven, der ændres. Kravet om fysisk lageradskillelse gælder stadig for varer i henhold til spiritusafgiftsloven og øl- og vinafgiftsloven. Ændringen vil derfor kun få betydning for jer, hvis I håndterer tomme emballager.

Den 1. juli fjernes afgiften af pantbelagte emballager
Fra den 1. juli 2019 skal I ikke længere betale emballageafgift af varer, der er omfattet af det obligatoriske pant- og retursystem pr. 1. januar 2019.

I skal dog stadig betale afgift af emballager, der ikke er omfattet af pant- og retur-systemet.
 
I kan ikke få godtgørelse for emballageafgift
I kan ikke få godtgørelse for den emballage, I måtte have på lager fra den 1. juli 2019, som er omfattet af det obligatoriske pant- og retursystem pr. 1. januar 2019, og som I allerede har betalt emballageafgift af.

I skal selv afmelde emballageafgiften på virk.dk
Hvis I ikke længere skal betale afgift af emballager, kan I afmelde afgiften på virk.dk med virkning fra den 1. juli 2019. I skal dog kun afmelde afgiften, hvis I kun afregner afgift af pantbelagte emballager.

Sådan afmelder I afgiften

1) Gå ind på indberet.virk.dk, og søg efter blanket nr. 40.003 (Ophørsblanket-ten).
2) Skriv jeres cvr- eller se-nummer øverst til højre i blanketten.
3) Udfyld navn og adresse i rubrik 1.
4) Skriv ophørsdatoen for afgiften i ”Anden afgift” i rubrik 2.
5) Skriv afgiftens navn i feltet ”Skriv afgiftens navn” i rubrik 2.
6) Send den udfyldte blanket til virksomhed@erst.dk.
Husk at tjekke i jeres digitale postkasse, at I får en bekræftelse på, at I har afmeldt registreringen. I er først afmeldt, når I har fået den.
Hvis I afmelder en afgift midt i en periode, skal I huske at indberette for hele perioden, selvom I ikke har haft afgiftspligtig aktivitet.

Love og regler
Reglerne om ændring af emballageafgiftsloven står i lov nr. 1728 om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer (Afgiftssaneringspakke m.v.) af 27. december 2018.
Reglerne om, hvilke varer der skal anses for at være omfattet af det obligatoriske pant- og retursystem i forhold til afgiftspligt efter emballageafgiftsloven, står i bekendtgørelse nr. 540 om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkeva-rer af 22. maj 2017. Efterfølgende ændringer af bekendtgørelsen får kun betydning for afgiftspligten, hvis henvisningen i emballageafgiftsloven også bliver ændret.
I finder loven og bekendtgørelsen på retsinformation.dk. Søg på nummer og årstal.