Dato for udgivelse
01 Apr 2019 15:53
Til
Virksomheder der er registreret for chokolade og/eller dækningsafgift.
Sagsnummer
19-0173143 / 19-0173219
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattestyrelsen (punktafgifter) - 72 22 28 10
Resumé

Den 1. april 2019 ændres afgiften for vafler og for chokoladeovertræk til konsum-is.


Den 1. april 2019 ændres afgiften for vafler og for chokoladeovertræk til konsum-is.
 
Sådan ændres chokolade- og dækningsafgiften for vafler
Fra den 1. april 2019 skal I kun betale chokoladeafgift af vafler, som:

• anses for at være chokoladevarer (der lægges vægt på, om indholdet af chokolade er karaktergivende for varen eller ej)
• delvist består af skummasse, når bagværket ikke udgør mindst 2/3 af va-rens rumfang
• anses for at være efterligninger af eller erstatningsvarer for chokoladevarer ud fra en samlet bedømmelse af den pågældende vares beskaffenhed, her-under smag, anvendelse og markedsføring.

Til gengæld skal I fra den 1. april 2019 betale dækningsafgift af vafler, som fra den 1. april 2019 ikke længere er chokoladeafgiftspligtige. Det gælder dog kun de vafler, I indfører fra udlandet, og som indeholder bestanddele som fx chokolade eller nødder.

I kan ikke få godtgørelse for chokoladeafgift
I kan ikke få godtgørelse for varer, I allerede har betalt afgift af, og som I har på lager efter den 1. april 2019.

Fradrag på chokoladeovertræk til konsum-is bortfalder
Indtil nu har virksomheder, der er registreret for at fremstille eller anvende over-træk af chokolade, kakao eller lignende (eller erstatninger af disse) til konsum-is, haft ret til at fratrække 45 % i den chokoladeafgiftspligtige vægt.

Virksomheder, som indfører dækningsafgiftspligtig konsum-is fra udlandet, har tilsvarende kunnet fratrække 45 % i den dækningsafgiftspligtige vægt.

Fra den 1. april 2019 bortfalder dette fradrag.

Husk at opdatere jeres registrering på virk.dk
Hvis I ikke længere skal være registreret efter chokoladeafgiftsloven, kan I afmelde registreringen på virk.dk.

Omvendt skal I huske at tilmelde jer registreringen af dækningsafgift, hvis I ikke er registreret for den i forvejen, og hvis I køber vafler, som efter den 1. april 2019 er dækningsafgiftspligtige.

Sådan afmelder I chokoladeafgiften

1) Gå ind på indberet.virk.dk, og søg efter blanket nr. 40.003 (Ophørsblanketten).
2) Skriv jeres cvr- eller se-nummer øverst til højre i blanketten.
3) Udfyld navn og adresse i rubrik 1.
4) Skriv ophørsdatoen for afgiften i ”Anden afgift” i rubrik 2.
5) Skriv afgiftens navn i feltet ”Skriv afgiftens navn” i rubrik 2.
6) Send den udfyldte blanket til virksomhed@erst.dk.

Husk at tjekke i jeres digitale postkasse, at I får en bekræftelse på, at I har afmeldt registreringen. I er først afmeldt, når I har fået den.

Hvis I afmelder en afgift midt i en periode, skal I huske at indberette for hele perioden, selvom I ikke har haft afgiftspligtig aktivitet.

Love og regler
Reglerne om ændring af chokoladeafgiftsloven står i § 5 i lov nr. 1728 om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer (Afgiftssanerings-pakke m.v.) af 27. december 2018.