Dato for udgivelse
01 Apr 2019 15:55
Til
Virksomheder der er registreret for afgift af glødelamper
Sagsnummer
19-0173127
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattestyrelsen (punktafgifter) - 72 22 28 10
Resumé

Den 1. april 2019 afskaffes afgiften af elektriske sikringer til stærkstrømsanlæg.


Den 1. april 2019 afskaffes afgiften af elektriske sikringer til stærkstrømsanlæg, hvilket betyder at I ikke længere skal betale afgift af disse varer.

I skal stadig betale afgift af andre varer
Det er kun afgiftsgruppen ”elektriske sikringer til stærkstrømsanlæg”, som afskaf-fes. Følgende varer skal I stadig betale afgift af:

  • Elektriske glødelamper beregnet til brug i motordrevne køretøjer (autopærer)
  • Damplamper, herunder lysstoflamper, samt neonrør og tilsvarende lysrør (en-soklede lysstofrør er dog fritaget for afgift).

Hvis I har beskattede varer på lager
I kan ikke få godtgørelse for varer, som I allerede har betalt afgift af, selvom afgiften af elektriske sikringer til stærkstrømsanlæg afskaffes.

I skal selv afmelde afgiften på virk.dk
Da I ikke længere skal betale afgift af elektriske sikringer til stærkstrømsanlæg, kan I afmelde afgiften på virk.dk.

I skal dog kun afmelde afgiften, hvis I er registreret for glødelampeafgift og udelukkende afregner elektriske sikringer til stærkstrømsanlæg.

Sådan afmelder I afgiften

1) Gå ind på indberet.virk.dk, og søg efter blanket nr. 40.003 (Ophørsblanketten).
2) Skriv jeres cvr- eller se-nummer øverst til højre i blanketten.
3) Udfyld navn og adresse i rubrik 1.
4) Skriv ophørsdatoen for afgiften i ”Anden afgift” i rubrik 2.
5) Skriv afgiftens navn i feltet ”Skriv afgiftens navn” i rubrik 2.
6) Send den udfyldte blanket til virksomhed@erst.dk.
Husk at tjekke i jeres digitale postkasse, om I får en bekræftelse på, at I har afmeldt registreringen. I er først afmeldt, når I har fået den.

Hvis I afmelder afgiften midt i en periode, skal I huske at indberette for hele perioden, selvom I ikke har haft afgiftspligtig aktivitet.

Love og regler
Ændringerne, som vedrører afskaffelse af afgiften af elektriske sikringer, fremgår af § 8 i lov nr. 1728 om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer (Afgiftssaneringspakke m.v.) af 27. december 2018.
I finder loven på retsinformation.dk. Søg på nummer og årstal.