Dato for udgivelse
01 Apr 2019 15:56
Til
Virksomheder der er registreret for kaffeafgift.
Sagsnummer
19-0173118
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattestyrelsen (punktafgifter) - 72 22 28 10
Resumé

Den 1. april 2019 afskaffes afgiften af kaffeerstatning, kaffetilsætning samt blandinger af disse varer med kaffe.


Den 1. april 2019 afskaffes afgiften af kaffeerstatning, kaffetilsætning samt blandinger af disse varer med kaffe. I skal derfor ikke længere betale afgift heraf efter denne dato.


I skal stadig betale afgift af andre varer
Det er kun afgiftsgruppen "kaffeerstatning og kaffetilsætning", som er omfattet af lovændringen. Følgende varer skal I stadig betale kaffeafgift af:

  • Rå kaffe
  • Brændt kaffe
  • Kaffeekstrakter uden indhold af andre bestanddele end kaffe
  • Varer under toldtariffens pos. 0901 90 og 2101 12, der ikke i sig selv er afgiftspligtige efter 1-3, men som indeholder kaffe eller kaffeekstrakt.


Hvis I har beskattede varer på lager

I kan ikke få godtgørelse for varer, I allerede har betalt afgift af, selvom afgiften af kaffeerstatning og kaffetilsætning afskaffes.

I skal selv afmelde afgiften på virk.dk

Da I ikke længere skal betale afgift af kaffeerstatning og kaffetilsætning efter den 1. april 2019, kan I afmelde afgiften på virk.dk.

I skal dog kun afmelde afgiften, hvis I udelukkende afregner afgift af kaffeerstatning, kaffetilsætning samt blandinger af disse varer med kaffe.

Sådan afmelder I afgiften

  1. Gå ind på indberet.virk.dk, og søg efter blanket nr. 40.003 (Ophørsblanketten).
  2. Skriv jeres cvr- eller se-nummer øverst til højre i blanketten.
  3. Udfyld navn og adresse i rubrik 1.
  4. Skriv ophørsdatoen for afgiften i "Anden afgift" i rubrik 2.
  5. Skriv afgiftens navn i feltet "Skriv afgiftens navn" i rubrik 2.
  6. Send den udfyldte blanket til virksomhed@erst.dk.

Husk at tjekke i jeres digitale postkasse, om I får en bekræftelse på, at I har afmeldt registreringen. I er først afmeldt, når I har fået den.

Hvis I afmelder afgiften midt i en periode, skal I huske at indberette for hele perioden, selvom I ikke har haft afgiftspligtig aktivitet.

Love og regler:

Ændringerne, som vedrører afgift af kaffeerstatning og kaffetilsætning, fremgår af § 8 i lov nr. 1728 om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer (Afgiftssaneringspakke m.v.) af 27. december 2018.

I finder loven på retsinformation.dk. Søg på nummer og årstal.