Dato for udgivelse
01 Apr 2019 15:56
Til
Virksomheder der er registreret som varemodtagere med en bevilling til afgiftsgodtgørelse af varer, der er leveret til udlandet.
Sagsnummer
19-0173207
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattestyrelsen (punktafgifter) - 72 22 28 10
Resumé

Den 1. april 2019 afskaffes kravet om, at I skal bruge en bevilling for at få afgiftsgodtgørelse, når I eksporterer varer.


Den 1. april 2019 afskaffes kravet om, at I skal bruge en bevilling for at få afgiftsgodtgørelse, når I eksporterer varer.

I vil i løbet af april 2019 automatisk blive afmeldt registreringen for bevillingen. I skal derfor ikke gøre noget i den forbindelse.

I kan stadig indberette godtgørelsen, som I plejer

I kan fortsat indberette godtgørelsen i TastSelv Erhverv, så den afgift, I skal have godtgørelse for, indgår i jeres samlede opgørelse. I kan også stadig vælge at indsende en anmodning om at få godtgørelse til Skattestyrelsen.

Det er kun kravet om, at man skal bruge en bevilling for at få afgiftsgodtgørelse ved eksport af varer, som afskaffes. Andre betingelser for godtgørelse gælder stadig.

Husk at gemme jeres bevilling

I skal opbevare bevillingen i jeres regnskab i fem år efter bogføringslovens regler.

Husk også at gemme dokumentation for de varer, I har udført

Efter den 1. april 2019 skal I også stadig opbevare udførselsdokumenter og fakturaer for de varer, I leverer til udlandet. På den måde kan I dokumentere over for os, at I har udført varerne.

Oversigt over de afgiftslove, der ændres

Kravet om bevilling fjernes den 1. april 2019 for eksport af varer, der skal betales afgift af efter følgende afgiftslove:

  • Lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) (lovbekendtgørelse nr. 224 af 10. marts 2017)
  • Lov om afgift af bekæmpelsesmidler (lovbekendtgørelse nr. 232 af 26. februar 2015)
  • Lov om CFC og visse industrielle drivhusgasser (lovbekendtgørelse nr. 69 af 17. januar 2017)
  • Lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (lovbekendtgørelse nr. 1010 af 3. juli 2018)
  • Lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (lovbekendtgørelse nr. 1236 af 4. oktober 2016)
  • Lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat (lovbekendtgørelse nr. 1290 af 5. november 2016)
  • Lov om forskellige forbrugsafgifter (lovbekendtgørelse nr. 126 af 22. februar 2018)
  • Lov om afgift af konsum-is (lovbekendtgørelse nr. 127 af 22. februar 2018)
  • Lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler (lovbekendtgørelse nr. 432 af 2. maj 2017)
  • Lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m. (lovbekendtgørelse nr. 1357 af 18. november 2016).

Love og regler

Reglerne om, at registrerede varemodtagere, der leverer varer til udlandet, ikke længere skal have en bevilling for at få godtgørelse, står i lov nr. 1728 om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer (Afgiftssaneringspakke m.v.) af 27. december 2018.

I finder ændringsloven og de nævnte afgiftslove på retsinformation.dk. Søg på nummer og årstal.