Dato for udgivelse
01 Apr 2019 15:56
Til
Virksomheder der er registreret for afgift af cigaretpapir.
Sagsnummer
19-0173213
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
Skattestyrelsen (punktafgifter) - 72 22 28 10
Resumé

Den 1. april 2019 bortfalder kravet om banderolering af cigaretpapir.


Den 1. april 2019 bortfalder kravet om banderolering af cigaretpapir. Det betyder, at I fra den 1. april 2019 ikke længere skal sætte banderoler på pakker med cigaretpapir.

Afgiften på cigaretpapir bortfalder ikke
Vær opmærksom på, at det kun er kravet om banderoler, der bortfalder. I skal stadig betale afgift af cigaretpapir. Afgiften er på 5 øre per styk for cigaretpapir.

I skal også stadig angive jeres afgift af cigaretpapir i TastSelv Erhverv, som I plejer.

Banderolerede varer efter den 1. april 2019
Pakker med cigaretpapir, der inden den 1. april 2019 er forsynet med en banderole, kan efter den 1. april 2019 stadig udleveres i banderoleret stand.

Hvis I har ubrugte banderoler efter den 1. april 2019
Hvis I efter den 1. april 2019 har et lager af ubrugte banderoler, kan I destruere dem.

Love og regler
Reglerne om, at kravet om banderolering af cigaretpapir bortfalder, følger af § 8 i lov nr. 1728 om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer (Afgiftssaneringspakke m.v.) af 27. december 2018.

I finder loven på retsinformation.dk. Søg på nummer og årstal.